TÜRKİYE’DE OKUL ÖNCESİ EĞİTİM SORUNU SOSYAL HAYATA YANSIMALARI VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ

Author:

Year-Number: 2018-20
Yayımlanma Tarihi: null
Language : null
Konu :
Number of pages: 2962-2968
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu araştırmanın amacı Türkiye’de kişisel gelişim açısından büyük önem arz eden 0-6 yaş arası çocukların eğitimi sorununu, bugünkü sosyal hayata yansımlarını incelemek ve çözüm önerilerinde bulunmaktır. Bireyler alışkanlıkları 0-6 yaş arasında edinirler ve ömür boyu genellikle o alışkanlıkları taşırlar. Bu açıdan söz konusu yaş aralığının eğitimi çok önemlidir. Bireyin everensel değerleri edinmesi, topluma uyumu ve toplum içerisinde hayatını sağlıklı bir biçimde sürdürmesi yani sosyalleşmesi için gerekli eğitim 0-6 yaş aralığında verilmelidir. Nitel araştırma bağlamında döküman analizi yapılarak ilgili kaynaklar taranarak veriler analiz edilmiş ve yorumlanmıştır. Elde edilen bugulara göre Türkiye’de okul öncesi eğitimi içeren sadece ilkokul öncesini kapsayan anaokulu eğitimi dışında devlet kontrolünde herhangi bir eğitim verilmediği anlaşılmıştır. Dünyada çocuk bahçesi adıyla benzer kurumların olduğu saptanmıştır. Milli ve evrensel değerlerin edinildiği yaş aralığındaki çocukların eğitimi bakıcıların, kreşlerin (çocuk bakım evi), tecrübesiz anne babaların, akıllı telefonların, televizyonların, internetin insiyatifine bırakıldığı belirlenmiştir. Bunun sonucunda toplumda sosyal bir çözülmenin yaşandığı ve önlem alınmazsa yaşanmaya devam edeceği açıkça görülmektedir.

Keywords

Abstract

The purpose of this research is to deal with the problem of education of children between 0-6 years, which is of great importance in terms of personal development, to examine its reflection on today’s social life and to suggest solutions. Individuals acquire habits between 0 to 6 years and usually carry these habits lifetime. In this respect, the education of the this age range is very important. The education required for the individual to acquire universal values, to adapt to collective life and to maintain his or her life in a healthy way, i.e socialize, should be given at the age of 0-6 years. In the context of qualitative research, document analysis was conducted and related resources were analyzed and reviewed. According to the results obtained, it was understood that no education was provided under state control including pre-school education except for kindergarten education. It has been determined that there are similar institutions in the world under the name of Children's Garden. It has been determined that children in this age range, where national and universal values are acquired, are left to the care of nurses, nurseries, inexperienced parents, smart phones, televisions and the Internet. As a result, it seems that there is a social dissolution in the society.

Keywords