DOCUMENTARY FILM ELEMENTS IN INSTAGRAM STORIES: A STUDY ON PHENOMENA

Author:

Year-Number: 2018-20
Yayımlanma Tarihi: null
Language : null
Konu :
Number of pages: 2617-2630
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Yeni iletişim teknolojilerinin gelişmesi birlikte sosyal ağlar, bireylerin günlük yaşamlarının bir parçası haline gelmiştir. Bu değişimle birlikte Facebook, Twitter, Instagram, Youtube gibi sosyal medya platformları, gündelik yaşama ilişkin görsel - işitsel içerikler paylaşılmasına olanak sunmaktadır. Bu olanaklar çerçevesinde sosyal medya kullanıcılarının, yaşamlarına ilişkin, kendilerinin de anlatıcı olarak yer aldığı 14 saniyelik videoları paylaşması olağan hale gelmiştir. Sosyal medya araçlarından olan Instagram’da 24 saat içerisinde yaşanan tüm anların hikayeleştirilerek paylaşılması da öne çıkan paylaşım türlerinden olmuştur. İçerik paylaşım ortamlarının değişmesi ile birlikte üretilen içeriklerde de değişimler yaşanmıştır. Belgesel filmlerin de değişime uğrayan içerikler arasında olduğu ön görülmektedir. Değiştiği ön görülen belgesel form, selfie / özçekim belgesel kavramı ile açıklanmaktadır. Araştırmada “Instagram hikâyeleri belgesel film unsurları taşımakta mıdır?” sorusu irdelenmektedir. Bu bağlamda “Instagram hikâyeleri yaşamın olağan gerçekliğinde, belgesel film unsurları taşımaktadır.” araştırmanın varsayımını oluşturmaktadır. Araştırmanın evreni ise Instagram’da kullanıcı hesabına sahip anneler olarak belirlenmiştir. Bu doğrultuda 200 bin’in üzerinde takipçiye sahip olan hesaplar arasından kolayda örnekleme yöntemi ile 6 anne hesabı belirlenmiş ve araştırmanın örneklemi olarak tespit edilmiştir. Örneklem olarak belirlenen hesaplarda paylaşılan hikâyeler, 7 gün süre ile takip edilerek içerik analizi yöntemi ile incelenmiştir. Hikâyelerde yer alan unsurlar, Bill Nichols’ın belgesel filmi tanımlarken ortaya koyduğu “Belgeseller gerçek şeyleri, gerçek kişileri ve gerçek dünyada olup biten öyküleri barındırmaktadır.” ifadesi ve ilk belgesel film olarak tanımlanan Kuzeyli Nanook filminin özellikleri göz önünde bulundurularak kodlanmıştır. Temalar altında oluşan kodlara ilişkin veriler çözümlenmiş ve Instagram hikâyelerinde belgesel film unsurları yer aldığı tespit edilmiştir. Bu bağlamda sonuç olarak “Selfie / özçekim belgesel” kavramının, belgesel unsurlar taşıyan Instagram hikâyeleri açısından kullanılabileceği önerilmektedir.

Keywords

Abstract

Social networks have become a part of daily lives of individuals with the developments of new communication technologies. In parallel, social media platforms such as Facebook, Twitter, Instagram and YouTube provide the opportunity to share audio visual content about everyday life. In the framework of these opportunities, it has become common for social media users to share 14-second videos about their lives, in which they also act as narrators. In Instagram, one of the social media tools, the sharing of all the moments that are experienced within 24 hours has become one of the prominent types of sharing. Along with the change of content sharing environments, there has also been changes in the content produced. It has been foreseen that documentary films are among the contents that have gone through a change. The documentary form envisaged to be changed is explained with selfie documentary concept. In the study, the question "Do Instagram stories carry documentary film elements?" is being addressed. In this context, "Instagram stories carry elements of documentary film in the usual reality of life" forms the hypothesis of the study. The population of the study has been determined as mothers with user account on Instagram. Accounts of 6 mothers among the accounts having over 200,000 followers were determined with convenience sampling method as the sample of the research. The stories shared in the sample accounts were followed for 7 days and analyzed by content analysis method. The elements in the stories have been coded considering the statement that Bill Nichols put forth when describing a documentary film, "The documentaries contain real things, real people, and stories that are going on in the real world", and the characteristics of Nanook Film described as the first documentary film. The data regarding the codes under the themes has been analyzed and it has been identified that there are documentary film elements in Instagram stories. Consequently, it is suggested that the concept of "selfie documentary" can be used in terms of Instagram stories having documentary elements.

Keywords