HUNLARDA DİN ANLAYIŞI VE ÖLÜ GÖMME GELENEKLERİ

Author:

Year-Number: 2018-20
Yayımlanma Tarihi: null
Language : null
Konu :
Number of pages: 3037-3040
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Orta Asya Bozkır Kültürleri içerisinde önemli bir yere sahip olan Hunlar, kendilerine özgü dinsel inanışları ve ölü gömme gelenekleri ile dikkat çekmektedir. Tarihin en erken dönemlerinden itibaren farklı coğrafyalarda ve farklı kültür bölgelerinde ortaya çıkan ölü gömme gelenekleri ve uygulamalarının şekillenmesinde toplumların dinsel inanışlarının önemli bir rol oynadığı anlaşılmaktadır. Anadolu, Mezopotamya ve Mısır gibi farklı kültür bölgelerinde yaşayan toplumlar tarafından benimsenen öbür dünya inanışı kavramının, Orta Asya Bozkır Kültürleri içerisinde de önemli bir yere sahip olduğu anlaşılmaktadır. Tarihin farklı dönemlerinde ve farklı kültür bölgelerinde yaşayan toplumların dinsel inanışlarının ortaya çıkmasında ve dinsel anlayışın şekillenmesinde öbür dünya inanışının önemli bir etkisi olduğu bilinmektedir. Çalışma kapsamında Hunlarda Dinsel anlayışın bir parçası olan Tanrı kavramı ve dinsel inanışları ortaya çıkaran çeşitli unsurlar ele alınarak değerlendirilmeye çalışılacaktır. Aynı zamanda dinsel inanışlarla birlikte ortaya çıkan çeşitli ritüeller, tapınma biçimleri ve mitler de ele alınarak değerlendirilmeye çalışılacaktır. Hunlarda din anlayışı kapsamında, Orta Asya Bozkır Kültürlerinin yaratılış mitleri, dinsel inanışların sanat eserlerine yansımaları ve dinsel inanışların yaşam biçimleri üzerindeki etkileri değerlendirilmeye çalışılacaktır. Dinsel anlayışın bir parçası olan ölü gömme gelenekleri ve uygulamaları da çalışma kapsamında değerlendirilmeye çalışılacaktır.

Keywords

Abstract

Huns, possessing a significant place in Central Asia Step Cultures, attract attention with their religious beliefs and burial customs special to them. It is understood that the religious beliefs of societies have played an important role in the formation of burial customs and their applications having emerged in different geographies and cultural regions since the dawn of the history. It is understood that the belief of hereafter adopted by societies living in different cultural regions such as Anatolia, Mesopotamia and Egypt had a significant place in Central Asia Step Cultures. It is known that the abovementioned belief had an important effect on the emergence of religious beliefs and formation of understanding of religion in societies living in different periods of history and in various cultural regions. Within the context of the study, it will be tried to evaluate the issue by handling various aspects to unearth the concept of God and religious beliefs, which are part of religious understanding in Huns. At the same time, various rituals, worshiping forms and myths emerging together with religious beliefs will be dealt with and tried to be evaluated. Myths of creation believed in Central Asia Step Cultures, the reflections of religious beliefs on the artworks and the effects of religious understanding on life styles in Huns will be tried to be assessed within the context of understanding of religion. Within this scope, burial customs and its applications will be tried to be evaluated as a part of religious belief.

Keywords