MARUF VE İHSAN TEMELLİ AİLE ANLAYIŞININ AİLE İLİŞKİLERİNE ETKİSİ

Author:

Year-Number: 2018-20
Yayımlanma Tarihi: null
Language : null
Konu :
Number of pages: 2809-2820
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Toplumsal hayatın en önemli kurumu ailedir. Aile sevgi ve merhamet temelleri üzerine kurulan, karşılıklı saygı ve anlayış ile sürdürülen ve gerek duyulduğunda ihsan ve maruf ilkelerine riayet ederek bitirilmesine izin verilen bir ilişkidir. Eşlerin birbirlerine karşı sevgi, saygı, güven ve merhametlerini kaybettikleri zaman evliliği devam ettirmeleri mümkün değildir. Bu ilkelerin temelinde ise sabır, sadâkat ve metanet ile vefa ve fedakârlık bulunmaktadır. Bu süreçte eşlerin ihsan ve maruf temelli söz ve eylemlerde bulunmaları Kur’an’ın en önemli tavsiyesidir. Aile kurumu ile eşlerin şahsiyet ve onurlarının korunması buna bağlıdır. Çünkü insan onur ve şahsiyeti ile yaşayan, sevgi ve saygı görerek hayata bağlanan, umutla yaşayan bir varlıktır. Bu değerleri kaybettiği zaman hayata tutunmakta zorlanan bir özelliğe sahiptir. Bu sebeple Kur’an, evliliği sonlandırma sürecinde eşlerin ve ailelerinin birbirlerini incitme ve yıpratmalarına izin vermemektedir. Günümüzün ve toplumumuzun en büyük problemi sevgi ve heyecanla kurulan aile ve evliliklerin nefret ve şiddetle sonlandırılmasıdır. Aile içi ve aileler arası şiddetin önlenebilmesi Kur’an’ın ön gördüğü ihsan ve maruf temelli bir aile anlayışını oluşturmaya bağlıdır.

Keywords

Abstract

The most valuable institution in social life is family. Family is a relationship founded on the bases of love and compassion, sustained by mutual respect and understanding, and ending with gratitude and maruf when it is needed. It is not possible for marriages to continue in a situation where spouses lose love, respect and compassion towards each other. It is the most important recommendation of the Qur'an that the wives of the spouses and the maruf based on the words and actions in this process. The protection of the personality and dignity of the spouses depends on it. The Qur'an does not allow spouses and their families to hurt each other in this separation process. The biggest problem of our society and today is that the families and marriages established with love and enthusiasm are terminated with hatred and violence. Preventing violence and violence between the family and the family is to create a family-oriented understanding of the good and evil that the Qur'an predicts.

Keywords