3536 NUMARALI VE H.1254 TARİHLİ KIRŞEHİR NÜFUS DEFTERİNİN TANITIMI VE DEĞERLENDİRİLMESİ

Author:

Year-Number: 2018-20
Yayımlanma Tarihi: null
Language : null
Konu :
Number of pages: 2791-2808
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu çalışmada, Osmanlı Devleti’nde XIX. Yüzyılda Kırşehir’de yapılan nüfus sayımı sonucunda kaydedilmiş 3536 numaralı nüfus defteri üzerinde çalışılarak kayda geçen nüfusun özellikleri hakkındaki bilgiler ortaya çıkarılmaya çalışılmıştır. Defterde geçen mahalle ve köylerde kaydedilen tüm nüfus göz önüne alınarak değerlendirmenin yapıldığı görülmektedir.

Keywords

Abstract

In this study, in the Ottoman Empire, As a result of the population census carried out in Kırşehir in the 20th century, the population book 3536 was worked on to reveal information about the characteristics of the population in question. It is seen that the evaluation is made taking into consideration the population recorded in the neighborhood and the villages in the book.

Keywords