II. ABDÜLHAMİT’İN MÜLKİYETİ FİLİSTİN’DE OSMANLI ÇİFTLİKLERİ

Author:

Year-Number: 2018-20
Yayımlanma Tarihi: null
Language : null
Konu :
Number of pages: 2825-2842
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu makale, Filistin’de Sultan II. Abdülhamit’in, kendi döneminde (1878-1909) mülk edindiği, “Çiftlik” adı başta olmak üzere “Sultâniye”, “Hamîdiye” ve “Seniyye” gibi çeşitli isimlerle anılan ve halen büyük bir kesimce “Çiftlik” şeklinde bilinmekte olan toprakları incelemektedir. Konumuz üç bölüm üzerinden sunulmaya çalışılmıştır: Birinci Bölüm: Bu bölüm, bahsedilen mülkiyetin kuruluş sebepleri ve mülkiyet biçimlerini ele almasına ek olarak Tanzimat Dönemi sonrası Osmanlı Devleti’nin uyguladığı ilca sistemi ve imar politikaları hakkında bilgi verir. Ayrıca bu bölümde yabancıların nüfuz hareketine karşı devletin gösterdiği direnç incelenmektedir. İkinci Bölüm: Bu bölüm, ilgili mülkiyetin hacmini ele almakta ve Filistin’in çeşitli bölgelerinde ne ölçüde yaygınlık kazandığını özel biçimde incelemektedir. Filistin’de Sultan’ın edindiği mülkiyetler masaya yatırılırken bu bağlamda sözü edilen olgunun sıklıkla görüldüğü Ağvar bölgesi, Tel Arad arazileri, Zerka Nehri Vadisi ve Gazze çevresi çalışmamızda önemli bir yer tutmaktadır. Üçüncü Bölüm: Çalışmamızın bu kesitinde ise Sultan’ın tahttan indirilmesinden sonra çiftlik topraklarında yaşanan değişimler incelenmektedir. Sözü edilen mülklerin Osmanlı Devleti’nin hazinesine iadesi ve başta Yahudi devleti kurmayı amaçlayan derneklerle ilişkili şirketler olmak üzere yabancıların Filistin’e nüfuz etme çabaları anlatılmaktadır.

Keywords

Abstract

This thesis about “Jiftlic Lands” in Palestine, which were owned by Sultan Abdulhamid II during this ruling era of 1878-1909. The thesis is discussed in three main subjects. In the first subject, the reasons of the appearance of the ownership and the method leading for that, especially the system of “Elja” as well as the reconstruction policy which the Ottoman Empire perused during the era of reorganization and resisting the foreign penetration, is discussed. In the second subject, the size of the property and how much it spreads in Palestine which was concentrated in the Jordan valley area, Tel Ared, Zarqa River surroundings and some of Gaza is discussed. In the last subject, what happened to these lands of developments after the removal of throne of Sultan Abdulhamid II and the effects of the foreign penetration, especially the Zionist companies is discussed.

Keywords