2008 EKONOMİK KRİZİ SONRASI AVRUPA'DA SİYASİ TERCİHLERİN ÜLKELERDEKİ EKONOMİK ETKİLERİ

Author:

Year-Number: 2018-20
Yayımlanma Tarihi: null
Language : null
Konu :
Number of pages: 2678-2689
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

ABD’de başlayan 2008 ekonomik krizi Avrupa ülkelerinin ekonomileriyle birlikte siyasetlerini de etkilemiştir. Avrupa’da siyasal mekanizma olarak solu savunan görüş, kendini yenileyerek yükselişe geçmiştir. Bu da Avrupa’daki ekonomi politikalarının yeniden şekillenmesine neden olmuştur. Bu çalışmanın ilk bölümünde 2008 kriziyle birlikte yükselişe geçen yenilenen sol görüşün üç Avrupa ülkesi, Yunanistan, İspanya ve İtalya, ekonomileri üzerindeki etkileri incelenerek ekonomi ve siyaset arasındaki ilişki 2008 ekonomik krizi çerçevesinde değerlendirilecektir. Çalışmanın ikinci bölümde ise sağ görüşün hakim olduğu ve yükselişe geçtiği üç Avrupa ülkesi; Almanya, Fransa ve Hollanda’nın, 2008 Ekonomik Krizi’nin bu ülkelerin ekonomileri üzerindeki etkileri incelenerek ekonomi ve siyaset arasındaki ilişkileri değerlendirilecektir. Bu bölümde de örnek alınan bu üç ülkenin 2008 ekonomik krizi öncesi ve sonrası durumları incelenecek olup, krizden sonra yükselişe geçen yeni sol hareketin ya da günümüzde yükselişe geçen sağ görüşlerin Avrupa’nın diğer ülkelerinin ekonomik politikalarına olumlu ya da olumsuz katkısı olup olmadığı değerlendirilmeye çalışılacaktır. Sonuç olarak; Yunanistan, İspanya ve İtalya’daki seçimleri sol görüşün hakim olduğu siyasal hareketlerin kazanarak ülkelerinde ekonomik istikrarı sağlamaları, halkların daha çok bu siyasal oluşumlara güven duymasına neden olmuştur. Bunun karşısında ise Avrupa’da hızla yayılan ırksal, dinsel ya da görüş olarak yabancılara karşı farklı tutumlardan oluşan sağ görüşün diğer Avrupa ülkelerini de etkilemiş olduğundan buna benzer siyasal oluşumlara güven duyulmasının yolu açılmıştır. Bu iki farklı görüşün Avrupa ekonomisine etkileri tartışılacaktır.

Keywords

Abstract

2008 Financial Crisis that started in the USA not only affected the economies of the European countries but also had an impact on their politics. Accordingly, the left wing in Europe has gained power by restructuring itself. This in return has reshaped the European economic policies. The first part of this study analyses the economic impacts of the rising left wing with the 2008 Financial Crisis on three European countries; Greece, Spain and Italy, and compares and contrasts the relationship between their economies and politics in the framework of the 2008 Financial Crisis. The second part of the study focuses on the economic impacts of the 2008 Financial Crisis on three European countries; namely Germany, France, and Netherlands, in which right wing has been rising; and compares and contrasts the relationship between the economy and politics in those countries. This part examines those countries before and after the 2008 Financial Crisis. It also assesses whether the left wing that gained power following the Financial Crisis or the right wing that is currently doing so has any positive or negative impact on the economic policies of other European countries. As a result of winning the elections in Greece, Spain, and Italy and ensuring the economic stability in those countries, the left wing has increased the trust of citizens in this political movement. On the other hand, the right political views triggering racist and extreme religious movements and alienating attitudes has started to spread rapidly in Europe in recent years. While this movement has impacted other European countries, it has increased its magnitude. This paper discusses the effects of these two opposing political movements on European economies.

Keywords