LOJİSTİK PERFORMANS ENDEKSİ (LPI) İLE ÇEVRE PERFORMANS ENDEKSİ (EPI) ARASINDAKİ İLİŞKİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

Author:

Year-Number: 2018-20
Yayımlanma Tarihi: null
Language : null
Konu :
Number of pages: 2850-2860
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Ülkeler için yayınlanan Lojistik Performans Endeksi (LPI) ve çevre performans endeksi (EPI) lojistik ve çevre ilişkisi üzerine farkındalık oluşturmak için yapılan en önemli araştırmalardandır. Çalışmanın amacı, 2016 yılında Lojistik Performans Endeks (LPI) sıralamasında ilk yirmi sekizde yer alan ülkeler ve Türkiye'den oluşan grubun 2010-2016 yılları arasındaki lojistik performans endeksi ile çevre performans endeksi puanları arasındaki etkiyi ve ilişkiyi analiz etmektir. Veriler panel data yöntemi ve STATA programı kullanılarak değerlendirilmiştir. Çalışmanın sonucunda, modelimiz için de data setinde kullanılan 29 ülkeye göre Lojistik Performans Endeksinde (LPI) ve Çevre Performans Endeksinde (EPI) değişken olabileceği görülmüştür. Bu durumda da modelimiz birbirine etkisi bakımından değişkenlerimizin anlamlı, ülkelere ve zamana göre değişkenliğe sahip olduğunu göstermektedir.

Keywords

Abstract

The Logistics Performance Index (LPI) and the Environmental Performance Index (EPI) published for countries are the most important research conducted to raise awareness on logistics and environmental relations. The aim of the study is to analyze the impact and relationship between the logistics performance index and the environmental performance index scores between 2010-2016 for the group of countries and Turkey in the first twenty-eight in terms of the Logistics Performance Index (LPI). Data were evaluated using panel data method and STATA program. As a result of the study, it is seen that for our model, it may be variable in Logistic Performance Index (LPI) and Environmental Performance Index (EPI) according to the 29 countries used in the data set. In this case, our model also shows that our variables in terms of mutual influence are meaningful, varying in country and time.

Keywords