MODEL ALMANIN HAYRI İLE TAKLİT ETMENİN 'ŞERRİ' ARASINDA HZ. PEYGAMBER

Author:

Year-Number: 2018-20
Yayımlanma Tarihi: null
Language : null
Konu :
Number of pages: 2558-2565
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Model insana ulaşmanın yolu Hz. Peygamber’i taklit etmek değil model almaktır. Çağımızda her alanda model insanı oluşturabilmemiz için Hz. Peygamber’i taklit eden değil model alan bir yaklaşım içinde olmalıyız. Çünkü, Hz. Peygamber kendisine hikmet verilmiş bir insandır. Hikmet kabaca bir amacı gerçekleştirmek üzere yerinde söylenen söz, yerinde yapılan davranış demektir. Hz. Peygamber’in hem sözlerinde hem de davranışlarında bir hikmetin olduğu asla unutulmamalı ve bu hikmet keşfedilmeye çalışılmalıdır. Zira, Hikmet, bütün zamanlara ve mekanlara taşınabilecek bir değerdir ve bu değer etrafına ışık saçacak model insanlar yetiştirebilecek bir güce sahiptir. Çünkü hikmet her zaman çok büyük hayır getirir. Bunun aksi ise Hz. Peygamber’in gerek söz ve gerekse davranışlarının ardındaki hikmeti göz ardı ederek onun doğrudan sözlerinin lafızlarına sarılmak, davranışlarını da hikmetini düşünmeden olduğu gibi alarak taklit batağına saplanmaktır. Hikmeti göz ardı edilmiş bu kör taklit asla etrafını aydınlatacak model insanı oluşturma gücüne sahip değildir. Aksine etrafına aydınlık değil bir karanlık, belirsizlik, anlamsızlık katan bir insanın doğmasına neden olacaktır. Model insan demek, örnek alınacak insan demektir. Bir insanın örnek alınabilmesi ancak onun söz ve davranışlarında mevcut olan hikmetten kaynaklanır. Bu makalede Hz. Peygamber’in söz ve davranışlarının arkasındaki hikmetin görülmesi gerektiğine dair örnekler sunulacak ve bu örnekler üzerinden onun hikmetinin evrenselliği müşahede edilecektir. Hz. Peygamber şayet model alınırsa model insanlar oluşturulabilir ve Hz. Peygamber çağlara taşınabilir. Onun model değil de taklit edilmesi ise çağın tarihe hapsedilmesini gündeme getirecektir

Keywords

Abstract

The path towards a role model should be through taking the Prophet Muhammed as a model and not imitating him. In today’s world, in order to cultivate role models in every field, we should look up to the Prophet Muhammad as a role model and not imitate him, as he was bestowed with wisdom. Wisdom is a well-said utterance or an appropriate course of action with the aim of realizing a purpose. We should never forget that the words and deeds of the Prophet Muhammad have wisdom with them and should strive to explore that wisdom. Because wisdom is a value that transcends time and space, and has the power to cultivate role models that would shed light around themselves. Wisdom always brings about the greater good. Otherwise, one would bog down with imitation by ignoring the wisdom in the words and deeds of the Prophet Muhammad, following the literal meanings of his words, and performing his deeds without heeding to their wisdom. This blind imitation void of wisdom has no power to cultivate role models that would be a beacon of light. On the contrary, it would raise a person that would shed darkness, obscurity, and senselessness rather than light. A role model is a person of example. A person can only be taken as an example if there is wisdom to their words and deeds. This paper presents examples showing the importance of heeding the wisdom beyond the words and deeds of the Prophet Muhammad and through there examples examines the universality of his wisdom. We can only cultivate role models and carry the Prophet Muhammad to the future if he is revered as a role model. On the other hand, not looking up to him as a role model and only imitating him would bring about confining this age in the history

Keywords