SPOR TESİSLERİN GELECEĞİ SÜRDÜRÜLEBİLİR YEŞİL BİNALAR OLABİLİR Mİ?

Author:

Year-Number: 2018-20
Yayımlanma Tarihi: null
Language : null
Konu :
Number of pages: 2608-2613
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Endüstrileşme süreciyle beraber, spor alanı içerisindeki tüm kavramların bir dönüşüm geçirdiği ifade edilmektedir. Spor kulüpleri, spor örgütleri gibi spor tesisleri de çağımızda yeniden tanımlanmaya ihtiyaç duymaktadır. Acımasız pazar koşulları ve profesyonel sporun rekabetçi ortamı, spor örgütlerini hayatta kalmak için yeni stratejiler geliştirmeye zorlamaktadır. Çevreye duyarlı ve sürdürülebilir olmak 21. Yüzyılın büyük bütçeli spor tesislerinin öncelikleri haline geldiği görülmektedir. Gerçekleştirilen bu çalışmada, yeşil bina konsepti içerisinde, çevreye duyarlı, kendi kendine yetebilen, sürdürülebilir spor tesisleri hakkında alan yazın taraması gerçekleştirilmiştir. Bu tarama sonucunda, Dünya’da ve ülkemizde yeni nesil spor tesislerinde uygulamaya geçen çevreye duyarlı yeşil bina örnekleri incelenmeye çalışılmıştır. Bu çalışmadan elde edilen bulguların spor alan yazını içerisinde önemli katkılar sağlayacağı ve yeni spor tesisi projeleri konusunda uygulayıcılara ve akademisyenlere kılavuzluk edebileceği düşünülmektedir.

Keywords

Abstract

Along with the industrialization process, it is expressed that all the concepts in the sport field have undergone a transformation. Sports facilities such as sports clubs and sports organizations also need to be redefined in our day. Ruthless market conditions and the competitive environment of professional sports force sports organizations to develop new strategies to survive. Being environmentally conscious and sustainable seems to be the priorities of large-scale sports facilities in the 21st century. In this work, the concept of green building was surveyed in the field about environmental friendly, self-sufficient, sustainable sports facilities. As a result of this screening, we have tried to examine examples of environmentally sensitive green buildings that have been applied in the new generation sports facilities in the world and in our country. Findings obtained from this study are thought to provide important contributions in sports literature and guide practitioners and academicians on new sports facility projects.

Keywords