2013-2017 DÖNEMLERİNDE TÜRKİYE’ DE BAĞIMSIZ DENETÇİ VE BAĞIMSIZ DENETİM KURULUŞLARININ DURUMU

Author:

Year-Number: 2018-20
Yayımlanma Tarihi: null
Language : null
Konu :
Number of pages: 2483-2494
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Küreselleşme ve teknolojinin gelişmesi ile birlikte uluslararası ticaretin artması, ekonomik faaliyetlerin artarak karmaşık bir hal alması ve bu yüzden işletmelerin paydaşlarının doğru ve tam bilgiye sahip olamaması, denetim kavramını ön plana çıkarmıştır. Tarihsel kökeni M.Ö. 3000 yıllarına dayanan denetimin, modern anlamda Türkiye’de uygulanması ancak 20 yüzyılın başlarında mümkün olmuştur. Türkiye’ de 1987 yılında başlayan bağımsız denetim uygulamaları, son olarak 660 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ile düzenlemeler yapılarak güncellenmiştir. Bağımsız denetçileri ve bağımsız denetim kurumlarını yetkilendirmek ve denetlemek amacıyla, Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu kurularak, bağımsız denetim için kamu gözetimi getirilmiştir. Bağımsız denetim için Yeminli Mali Müşavir ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavir mesleği şart koşularak denetimin kalitesi artırılmıştır. Türkiye’ de bağımsız denetçi ve bağımsız denetim kuruluşu sayılarının 2013-2017 yıllarında illere göre dağılımı ve yaş, cinsiyet, eğitim gibi demografik özellikleri incelenmiştir. Demografik özelliklerde ve coğrafya dağılımında bazı eksiklikler görülmesine rağmen, Türkiye’ de 1987 yılında başlayan bağımsız denetim uygulamalarının, yapılan düzenlemeler ile 2013 yılı itibarı ile hızlı bir ivme kazandığı ve Türkiye’ de, ekonomik sistemin ihtiyaçlarını karşılayabilecek bir denetim mekanizması oluşturmak adına, önemli gelişmeler kaydedildiği tespit edilmiştir.

Keywords

Abstract

Globalization and the development of technology have led to a rise in international trade as well as increasing the complexity of the economic activities. As a consequence, the stakeholders of businesses do not have accurate and complete information. These factors increased the importance of independent auditing. The historical origin of the concept of audit dates back to 3000 BC, but the implementation of audit in Turkey in a modern sense was only possible after the early 20th century. The audit practice in Turkey started in 1987, and last revised by Turkish Commercial Code 6102 and Statutory Decree 660. Public Oversight, Accounting and Auditing Standards Authority has been established to authorize and supervise the independent auditors and independent auditing institutions, and public oversight for independent auditing has been introduced. The quality of auditing has been increased by stipulating the profession of Certified Public Accountant (SMMM) and Sworn-in Certified Public Accountant (YMM) for Independent Audit. The distribution of independent auditors and auditing organizations in Turkey according to provinces in the years 2013-2017 was analyzed. Demographic characteristics such as age, gender, and education were examined. Despite some shortcomings in the demographic characteristics and geographical distribution, auditing practices in Turkey which began in 1987 has gained a rapid acceleration after 2013 with the regulations made. Hence, significant developments have been made to create an audit mechanism that can meet the needs of the economic system.

Keywords