THE OPEN LETTER WHICH WAS ADRESSED TO HIS HOLINESS POPE FRANCIS TO REFLECT THE REALITIES

Author:

Year-Number: 2018-20
Yayımlanma Tarihi: null
Language : null
Konu :
Number of pages: 2671-2677
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Papa Francis 12 Nisan 2015’te Vatikan’da yapılan dini ayin sırasında Osmanlı yönetimi altında gerçekleştirilen Ermeni göçünün 20. Yüzyılın ilk soykırımı olduğunu ifade etmiştir. Papa Francis’in konuşması öncesinde Türkiye Sivil Toplum Birliği (TSTB) Ermeni iddialarının gerçeklerden farklı olduğunu gösteren bir mektubu kaleme almış ve Papa’ya göndermiştir. Mektupta Türk-Ermeni ilişkilerindeki tarihsel gerçekler tartışılmış ve Ermeni iddialarının değerlendirmesi yapılmıştır. Mektupta özellikle o dönemde Osmanlı Devleti’nin 4. Ordu Komutanlığı görevini yürüten Cemal Paşa’nın göç ettirilen Ermenilere yardım amacıyla yaptığı çalışmalar, o dönemin Papa’sı aracılığıyla Ermenilere ilaç ve gıda yardımı yapılması için yaptığı girişimler ve Papa’nın Ermenilere yardım için yaptığı talebin o dönemin İtilaf devletleri tarafından reddedilmesi konuları ele alınmıştır. Çalışmanın sonuç bölümünde mektubun papa Francis üzerinde yaptığı etkiler ve sonuçları tartışılmıştır.

Keywords

Abstract

On April 12, 2015 Pope Francis addressed in his Vatican Liturgy that Armenian relocation under the regime Ottoman Empire was the first genocide of the 20th century. Prior to Pope Francis’s speech, the Union of Turkish Non-Governmental Organizations (UTNGO) prepared and sent a letter to His Holiness, Pope Francis proving that the Armenian allegations were far from the realities. In this letter historical facts in Turkish-Armenian relations were discussed and Armenian allegations were evaluated. Especially the efforts of Jamal Pasha who was the army commander of the Ottoman Government’s 4th Army to help the relocated Armenians and his attempts to obtain medical and nutritional aid by the help of Pope of that time and the refusal of Pope’s request by the entente powers were examined. In the conclusion section the effects of the letter on Pope Francis and the consequences of the letter were evaluated.

Keywords