KIRSAL KALKINMADA SOSYAL İNOVASYONUN ÖN KOŞULLARI: TÜRKİYE'DE EN İYİ UYGULAMALAR

Author:

Year-Number: 2018-19
Yayımlanma Tarihi: null
Language : null
Konu :
Number of pages: 2339-2346
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu çalışmada sosyal inovasyonun temel belirleyicileri göz önüne alınarak Türkiye’de kırsal kalkınma bağlamında gerçekleştirilmiş üç sosyal inovasyon uygulaması incelenmiştir.Bu uygulamalar sırasıyla yerel çiftçiler, sivil toplum kuruluşları ve yerel yönetimler önderliğinde gerçekleştirilen sosyal inovasyonlara örnek olarak Tire Süt Kooperatifi, TEMA ve Seferihisar Belediye’sinin ortaya koyduğu kırsal kalkınma faaliyetlerini kapsamaktadır. Çalışmanın amacı kırsal alanlarda ortaya konulmuş olan sosyal inovasyonların temel karakteristiklerinin ortaya konulması ve söz konusu başarılı sosyal inovasyonların ön koşullarının belirlenmesidir.

Keywords

Abstract

In this paper, regarding the essential drivers of social innovation, widely popularized three social innovation practices in Turkey are examined which are leaded by farmers’ cooperative (Tire Dairy Cooperative), NGOs (TEMA) and local public institution (Seferihisar Town Municipality). The aim of the study is to explore main characteristics and drivers of these successful social innovation practices occurred in the rural areas and determine the preconditions of these successful social innovation practises.

Keywords