İÇ MEKAN ENSTALASYONLARININ OLUŞUM KOŞULLARI VE SANAT İZLEYİCİSİNİN ÇALIŞMANIN VARLIĞINA OLAN KATKISI

Author :  

Year-Number: 2018-19
Language : null
Konu :
Number of pages: 2329-2338
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Dada hareketinin öncü sanatçısı Marcel Duchamp, pisuvarı ters çevirip duvara astığı günden beri sanatçı için, izleyici önemli hale gelmiştir. Çalışmayı yorumlayan, anlamlandırmaya çalışan izleyicinin verdiği tepki ve yapıtı okuması önemli hale gelmiştir. Çalışma, tamamlanabilmek için hem sanatçının hem de sanat izleyicisinin varlığına ihtiyaç duymaktadır. Enstalasyon birçok algı boyutundan izleyicisine ulaşmayı hedef almaktadır. Genellikle, mekana özgü olan ve bir alanın algısını dönüştürmeyi hedeflemiş, üç boyutlu sanatsal çalışmaların bir türü olarak tanımlanmaktadır. İç mekan enstalasyonları, mekana özgü tasarım yaklaşımları ile izleyici üzerinde büyüleyici, şaşırtıcı, düşündürücü etkiler yaratmayı amaçlamaktadır. İzleyici, çalışmanın içsel niteliklerini deşifre edip yorumlayarak, enstalasyonu dış dünya ile temas ettirmekte ve yaratımına katkı sağlamaktadır. Sanatçı, günümüzde farklı yollardan izleyici ile etkileşime girmekte ve birlikte çalışmaktadır. Yaratım sürecini dışarıya açarak, çalışmaları üzerindeki kontrolünü kaldıran sanatçı için bu aşamada, şansa boyun eğdiği ve izleyicinin katılımına güvendiği bir süreç başlamaktadır. Böylelikle sanatçı katılıma davet ettiği halk ile sanat nesnesi arasındaki engelleri yıkmakta, izleyiciyi özel alanına davet etmektedir.

Keywords

Abstract

Since Marcel Duchamp, the pioneer of Dadaism, hung a urinal on a wall upside down, viewers have become important for artists. Reactions and readings of viewers that interpret and try to make sense out of an artwork have become significant. In order for a work to be completed, it needs the presence of both an artist and a viewer. The primary concern of installation is to reach out for its viewers through a great many perceptional aspects. Installation peculiar to space and aiming to transform the perception of a specific area is referred to as a kind of three-dimensional artistic works. With their space-specific design approaches, interior installations intend to create a captivating, astonishing, and thought-provoking effect on viewers. By decoding and interpreting the work’s internal characteristics, the viewer connects the installation with the external world and thusly contributes to its creation. At the present time, artists interact and work with the viewers through different ways. At this stage, for artists that open up the process of creation to viewers and remove their control on their works , a process starts in which they bow to luck and trust viewers’ participation. Thus, artists bring down the barriers between the artwork and people they encourage to participate in and invite them into their private spheres.

Keywords


 • Acar, B.(2016). Ters Dönmüş Bir Kaplumbağa ile Sanat Üzerine Konuşmalar. Sel Yayıncılık, İstanbul.

 • Acar, B.(2016). Ters Dönmüş Bir Kaplumbağa ile Sanat Üzerine Konuşmalar. Sel Yayıncılık, İstanbul. Arnheim, R.(2017). Görsel Düşünme. Çev. Rahmi Öğdül. Metis Yayınları, İstanbul.

 • Benjamin, W.(2004).Pasajlar. Çev. Ahmet Cemal. YKY Yayınları, İstanbul.

 • Bourriaud, N.(2005). İlişkisel Sanat. Çev. Saadet Özen. Bağlam Yayınları, İstanbul.

 • Burnett, R.(2012). İmgeler Nasıl Düşünür? Çev. Güçsal Pusar. Metis Yayınları, İstanbul.Cazeaux, C.(2000).The Continental Aesthetics Reader. London and New York: Routledge.Clark, T.(2004). Sanat ve Propoganda. Çev. Esin Hoşsucu. Ayrıntı Yayınları, İstanbul.

 • Danto, A.(2010). Sanatın Sonundan Sonra. Çev. Zeynep Baransel. Ayrıntı Yayıncıları, İstanbul. Eco, U.(2001). Açık Yapıt. Çev. Pınar Savaş. Can Yayınları, İstanbul.

 • Graf, M.(2008). Genco Gülan: Kavramsal Renkler. Çev. Bengi Gün. Galeri Perform Yayınları, İstanbul. Groys, B.(2014). Sanatın Gücü. Çev. F. Candil Erdoğan. Hayalperest Yayınevi, İstanbul.

 • Kıran, A.(2009) “Çağdaş Bir Düşünme Biçimi Olarak Göstergebilim”, Dilbilim, Cilt 2, Sayı 2. O’Doherty, B.(2010). Beyaz Küpün İçinde. Çev. Ahu Antmen. Sel Yayıncılık, İstanbul.

 • Oliveria, N.(2005). Yeni Milenyumda Enstalasyon Sanatı Duyular İmparatorluğu. Çev. Osman Akınhay. Akbank Kültür Sanat Yayınları, İstanbul.

 • Ranciere, J.(2010). Özgürleşen Seyirci. Çev. E.Burak Şaman. Metis Yayınları, İstanbul. Tunalı, İ.(1976). Marksist Estetik. Altın Kitaplar Matbaası, İstanbul.

 • Görsel 1:Cattelan, Maurizio. “Adolf Hitler”. (http://www.arndfineart.com/website/artist_9799?dx=s ). Web. 03 Nisan 2018.

 • Görsel 2: Hamilton, Ann. “The Event of a Thread”. (http://www.gallerieswest.ca/news/ann- hamilton-to- speak-at-matter-lecture-at-the-wag-on-april-/). Web. 03 Nisan 2018.

 • Görsel 3:Klein, Yves. “The Void”. (http://www.sanatatak.com/view/zero-sanatcilariniyakindan-taniyalim- yves-klein). Web. 09 Nisan 2018.

 • Görsel 4:Neto, Ernesto. “Leopoldina İstasyonu”. (https://www.designboom.com/art/ernestoneto-madness-is- part-of-life/). Web. 02 Nisan 2018.

 • Görsel 5:Pearlman, Mia. “Cloudscapes”. (http://strictlypaper.com/blog/2010/11/mia-pearlmanpenumbra- cloudscapes/). Web. 14 Nisan 2018.

 • Görsel 6:Saraceno, Tomas. “Stillness in Motion-Cloud Cities”. (http://tomassaraceno.com/).Web. 01 Nisan 2018.

 • Görsel 7:Schwitters, Kurt. “Merzbau”. (https://merzbarnlangdale.wordpress.com/). Web. 04Nisan 2018.

 • Görsel 8:Shiota, Chiharu. “The Key in The Hand”. (https://www.designboom.com/art/chiharushiota- installation-interview-07-16-17/). Web. 14 Nisan 2018.

 • Görsel 9:Suh, Do ho. “Home Within Home”.(http://www.aaschool.ac.uk/VIDEO/lecture.php?ID=3625). Web. 05 Nisan 2018.

 • Görsel 10:Whiteread, Rachel. “Embankment”.(http://sculptureoverview.blogspot.com.tr/2011/11/15- installation.html ). Web. 01 Nisan 2018.

                                                                                                    
 • Article Statistics