GASTRONOMİ TURİZMİ KAPSAMINDA ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN KİLİS MUTFAĞINA YÖNELİK ALGILARI

Author:

Year-Number: 2018-19
Yayımlanma Tarihi: null
Language : null
Konu :
Number of pages: 2072-2079
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Türk Mutfağı gün geçtikçe dünya mutfakları arasında yerini almakta ve gastronomi turizmi kapsamında önem arz etmektedir. Kilis mutfağı Kölük Aşı Çorbası, Dövme Çorbası, Sülüklü Pancar, Ekşili Malhıta, Kilis Tava, Kilis Kebabı, Altı Ezmeli, Pimpirim Kavurma, Teşrübe, Acur Mutayana, Şıhılmahşe, Kümbülmüşfiyye, Lebeniye, Oruk, Şişberek, Kırk Semseği, Sucuk Hamra, Eğeği Dolması, Ekmek Aşı, Mıkla, Çürütme, Öcce, Cennet Çamuru, Gerebiç, Kilis Katmeri, Haytalya, Bastıklı Muska, Şüdüt, Mayanalı Kahke ve Sucuk Hapısası ile gastronomi turizmi açısından turistlerin taleplerini karşılayabilecek potansiyele sahiptir. Bu çalışmada zengin Türk mutfağı ve Halep mutfağının özelliklerini yansıtan Kilis ilinin gastronomi turizmi potansiyelinin ve Kilis yemeklerinin en etkin bir şekilde tanıtımını sağlayabilecek üniversite öğrencilerinin Kilis yemeklerini algılama durumlarının belirlenmesi amaçlanmıştır. Bu amaç doğrultusunda Kilis ilinde öğrenim gören üniversite öğrencilerine Kilis mutfağını algılama durumlarını belirlemeye yönelik anket uygulanmış olup, Kilis yemeklerinin tanınırlığına ve sürdürülebilirliğine yönelik öneriler getirilmiştir.

Keywords

Abstract

The Turkish cuisine is gradually taking its place among the world cuisines and it is important within the scope of gastronomic tourism. Kilis cuisine has the potential to meet the demands of tourists in terms of gastronomy tourism with Kölük Aşı Çorbası, Dövme Çorbası, Sülüklü Pancar, Ekşili Malhıta, Kilis Tava, Kilis Kebabı, Altı Ezmeli, Pimpirim Kavurma, Teşrübe, Acur Mutayana, Şıhılmahşe, Kümbülmüşfiyye, Lebeniye, Oruk, Şişberek, Kırk Semseği, Sucuk Hamra, Eğeği Dolması, Ekmek Aşı, Mıkla, Çürütme, Öcce, Cennet Çamuru, Gerebiç, Kilis Katmeri, Haytalya, Bastıklı Muska, Şüdüt, Mayanalı Kahke and Sucuk Hapısası. In this study, it was aimed to determine the gastronomic tourism potential of Kilis province, which reflects the characteristics of rich Turkish cuisine and Aleppo cuisine, and it was aimed to determine the perception of Kilis cuisine by university students who can provide the most effective presentation of Kilis cuisine. For this purpose, a questionnaire was applied to university students who were studying in Kilis to determine the status of perception of Kilis cuisine. Finally, suggestions have been made for the recognition and sustainability of Kilis cuisine.

Keywords