SAHNEDE MÜZİK PERFORMANSI SERGİLEYEN ÖĞRENCİLERİN KAYGI DURUMUNU ETKİLEYEN FAKTÖRLERİN ÖNEM SIRALAMASI: Ankara İli Örneği

Author:

Year-Number: 2018-19
Yayımlanma Tarihi: null
Language : null
Konu :
Number of pages: 2010-2019
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu araştırmada çalgı eğitimi gören müzik bölümü öğrencilerinin yaşamakta olduğu müzik performans kaygılarının bilişsel, duyuşsal ve davranışsal boyutlardaki önem sıralarının tespit edilmesi amaçlanmıştır. Bu bağlamda çalışma, Ankara’da bulunan Bilkent Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi, Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuarı, Başkent Üniversitesi Konservatuarı ve Ankara Güzel Sanatlar Lisesi müzik bölümlerinde lise son ve lisans 1’de öğrenim görmekte olan 54 öğrenci ile yürütülmüştür. Veri toplama aracı olarak kaygı yaratan faktörlerin durumlarının tespitine yönelik araştırmacı tarafından hazırlanan ve uzman görüşü alınarak araştırmacı tarafından hazırlanan 18 faktörü içeren bir görüşme formu kullanılmıştır. Araştırma sonucunda en az 4 yıldır çalgı eğitimi almakta olan bu öğrencilerin daha çok bilişsel düzeyde kaygı duyduğu tespit edilmiş ve bu bağlamda çözüm önerilerine yer verilmiştir.

Keywords

Abstract

This research tries to find out the factors of stage performance anxiety and its congnitive, emotional and behavioral importance levels among musical arts students that takes instrument classes. Field reasearch is conducted with 54 students at Bilkent University Faculty of Music and Performning Arts, Hacettepe University Ankara State Conservatory, Başkent University Conservatory, and Ankara Fine Arts High School. Data is collected through interview utilizing a questionnaire form of 18 factors, which is developed by researcher by taken opinions from subject matter experts. Results indicate that students, who were taking at least 4 years of instrument classes, are experiencing mostly cognitive level anxiety. Based on this results, several suggestions provided to overcome stage performance anxiety.

Keywords