ADLERYAN TERAPİ VE BİLİŞSEL DAVRANIŞÇI TERAPİ İLE BÜTÜNCÜL BİR YAKLAŞIM

Author:

Year-Number: 2018-19
Yayımlanma Tarihi: null
Language : null
Konu :
Number of pages: 2020-2028
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Son yıllarda danışanların ihtiyaçların karşılanması için danışana ve danışanın durumuna en uygun model ve tekniklerin uygun bir şekilde bir araya getirilmesi ile bütüncül yaklaşımlar ortaya çıkmıştır. Bütüncül yaklaşımlar amaçlarına ve bütünleştirilme yöntemlerine göre çeşitlilik göstermektedir. Bununla beraber, terapist hakim olduğu birden fazla yaklaşımı uygun bir şekilde harmanlayarak kendisine ve danışana en uygun yolu oluşturabilir. Bu bağlamda, bu çalışmada Adleryan Terapi ve Bilişsel Davranışçı Terapi ile ilgili temel kuramsal bilgiler verildikten sonra karşılaştırma bu iki temel kuram ele alınarak bütüncül bir yaklaşım örneği sunulacaktır. Çalışmanın amacı, Adleryan Terapi ve Bilişsel Davranışçı Terapinin ortak ve farklı noktalarını tartışmak ve iki yöntem ve kuramın bu ortak ve farklı boyutlarından yararlanarak nasıl bir arada kullanılabileceğini örneklemektir. Aynı zamanda, çalışmanın sonunda oluşturulan bütüncül yaklaşımın uygulamada nasıl işleyebileceğini göstermek amacıyla bir vaka örneği de verilmiştir.

Keywords

Abstract

In recent years, integrative approaches have emerged by bringing the most appropriate models and techniques together in order to meet the needs of the clients. Integrative approaches vary according to their purpose and integration methods. However, the therapist can create the optimal path for him / herself by blending together multiple approaches that they know well. In this context, basic theoretical knowledge about Adlerian Therapy and Cognitive Behavioral Therapy will be given in this study, then a comparison of these two basic theories will be presented and an integrative approach will be presented. The aim of the study is to discuss the common and different points of Adleryan Therapy and Cognitive Behavioral Therapy and to illustrate how these two methods and theories can be used together by taking advantage of these common and different dimensions. At the same time, a case example has been given in order to show how the integrative approach created at the end of the study can be implemented in practice.

Keywords