TURİZM SEKTÖRÜNE ETKİ EDEN FİNANSAL VARLIKLARIN BELİRLENMESİ

Author:

Year-Number: 2018-18
Yayımlanma Tarihi: null
Language : null
Konu :
Number of pages: 1803-1811
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Literatürde, hisse senedi fiyatları ile finansal varlıklar arasındaki ilişkiyi araştırma konusu yapan pek çok çalışma yapılmıştır. Örneğin; Bodie (1976), Nelson (1976), Fama ve Schwert (1977), Fama (1981), Grossman (1981), Urich ve Watchel (1981), Geske ve Roll (1983), Gultekin (1983), Kaul (1987), Chen (1989), Thorbecke (1997), Park ve Ratti (2000) ve Altın ve Şahin (2011). Buna karşın literatürde, turizm endeksi ile finansal vasrlıklar arasındaki ilişkiyi incelemiş olan çalışma sayısının azlığı dikkat çekicidir. Bu nedenle, çalışmanın amacı, turizm sektörüne etki eden finansal varlıkların olası etkisinin belirlenmesi olarak saptanmıştır. Bu amaçla, Borsa İstanbul’da işlem gören XTRZM endeksi ile bu endeksi etkilediği düşünülen BRENT Petrol, EURO, USD, TAHVIL, Altın / Dolar Paritesi ve Gümüş / Dolar Paritesi açıklayıcı değişken olarak kullanılmıştır. İncelemeye konu olan dönem 03.01.2005 ve 31.12.2015 yılları arasıdır. 10 yıllık bir sürenin incelendiği çalışmada günlük veriler kullanılmıştır. Regresyon analizine sonuçlarına göre, petrol fiyatları ile turizm endeksi gelirleri arasında negatif yönlü bir ilişki vardır. Euro döviz kuru ile turizm endeksi arasında negatif yönlü bir ilişki var iken dolar döviz kuru ile pozitif yönlü bir ilişki olduğu tespit edilmiştir. Tahvil ile turizm endeksi geliri arasında ters yönlü bir ilişki edilmiştir. Son olarak da, altın dolar ve gümüş dolar pariteleri ile turizm endeksi getirileri arasında istatiksel olarak anlamlı bir ilişki saptanmıştır.

Keywords

Abstract

In the literature, a number of studies have been conducted on the relationship between stock prices and financial assets. For example; Bodie (1976), Nelson (1976), Fama ve Schwert (1977), Fama (1981), Grossman (1981), Urich ve Watchel (1981), Geske ve Roll (1983), Gultekin (1983), Kaul (1987), Chen (1989), Thorbecke (1997), Park ve Ratti (2000) ve Altın ve Şahin (2011). However, in the literature, there are small numbers of studies that investigate the relationship between financial assets and Tourism Index. Therefore, the main purpose of this study is to analyze the impact of financial assets on Tourism index’s stock returns. For this purpose; BRENT oil, EURO, USD, BONDS, GOLD/Dollar and SİLVER /Dollar parity were used as explanatory variables which were thought to affect the index (XTRZM) traded in the Istanbul stock exchange. The study covers the period between 03.01.2005 and 31.12.2015. Daily data were used in the study which examined a 10 year period. The study found that the financial variables comprising BRENT oil, EURO, USD, BONDS, GOLD/USD and SİLVER/USD parity are co-integrated on the long run with XTRZM. As a result of regression analysis, there are negative relationship between BRENT oil, EURO, BONDS and XTRZM. And, there are statistically significant and positive relationship between USD, GOLD/ USD, SİLVER/USD parities and XTRZM.

Keywords