DIGITAL MEDIA LITERACY VERSUS LITERATE DIGITAL MEDIA

Author :  

Year-Number: 2018-17
Language : null
Konu :
Number of pages: 1459-1463
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Medyanın büyük bir güç olarak karşımıza çıkmasıyla birlikte; artık gördüğünü, okuduğunu ve duyduğunu doğru yorumlayabilen medya okuryazarı bireylerin, iletişimin yeni ve vazgeçilmezlerinden birisi olan dijital teknolojiler üzerine daha fazla düşünmesi gerekmektedir. Çünkü dijital medyanın sunduğu farklı olanaklar karşısında daha donanımlı ve sorgulama gücü yüksek bireylerin varlığı çok önemli olmaktadır. Dijital medya; kontrol altına alınabilmesi olanaklı olmayan, sunduğu yeni medya deneyimleriyle çok iyi analiz ettiği toplumu şekillendirmeye yönelik tavırlar geliştirerek bunları en güzel ve en doğru şekilde empoze etmeye çalışmaktadır. Toplumu bu kadar tanıyan ve en ince ayrıntılarına kadar düşünerek, değiştirip dönüştürmeye çalışılan dijital medya karşısında, bireylerin de dijital medya okuryazarlığına daha çok eğilmesi gerekmektedir. Çünkü toplumun karşısında okuryazar bir dijital medya bulunmaktadır. Bu çalışma, dijital medya okuryazarlığının önemi ve gerekliliği, bu alanın sunduğu yeni yaklaşımların analizini yaparak, medyanın toplum üzerindeki değiştirme ve dönüştürme gücünün planlı olarak ele alınışının, bir toplum mühendisliği olayı olarak değerlendirip, toplumun eleştirel bir bakış açısı geliştirmesi, şüpheci yaklaşması ve verilmek istenileni doğru anlamlandırabilmesi gerekliliği bağlamında ele alınmıştır.

Keywords

Abstract

With media emerging as a great power, individuals with media literacy, who can interpret what they see, read and hear accurately, now need to think more about digital technologies that are new and indispensable for communication. Therefore, the presence of the highly equipped individuals with questioning capacity is very important in terms of the different possibilities offered by the digital media. Digital media offers or literally imposes new media experiences, which cannot be controlled, as the most beautiful and accurate choices by developing attitudes that shape the society it analyzes very well. Therefore, the individuals also need to focus more on digital media literacy in the face of digital media, which knows the society to such a great extent and tries to manipulate and transform by elaborating on the finest details. It is because a literate digital media stands out against the society. This study analyzes the importance and necessity of digital media literacy and the new areas offered by this digital platform by considering planned handling of the transformation and transforming power of the media on the society is considered as a social engineering event and taking into consideration the need for society to develop a critical perspective, to be skeptical, and to be able to correctly understand what is communicated.

Keywords


 • (http1), Retrieved 2nd August 2017, “Dijital Medya Planlama ve Reklamcılık Yeni Medya Nedir ?” URL:

 • (http1), Retrieved 2nd August 2017, “Dijital Medya Planlama ve Reklamcılık Yeni Medya Nedir ?” URL: .

 • (http2),Retrieved 2nd August 2017, “Toplum Mühendisliği Nedir?” URL: .

 • (http3), Retrieved 4th August 2017, URL:

 • (http4)Retrieved 4th August 2017, URL:

 • (http5)Retrieved 4th August 2017, URL:

 • (http6), Retrieved 2nd August 2017, “Hacktivizm ve Toplum Mühendisliği Üzerine Bir İnceleme” URL:

 • (http7) Retrieved 8th January 2018, “TÜİK, Girişimlerde Bilişim Teknolojileri Kullanımı Araştırması,Hanelerde Bilişim Teknolojileri Kullanımı Araştırması”

 • Altun, Adnan (2010). “Kanada’daki Medya Okuryazarlığı Eğitimi Üzerine Bir Değerlendirme”, in Abant İzzet Baysal Üniversitesi Dergisi Cilt: 10 Sayı: 2: 41-57.

 • Avşar, Zakir (2014). “Medya Okuryazarlığı”, in İ&D İletişim Ve Diplomasi Dergisi 2. Sayı, ed. N. Bostancı (Ankara: Orient Yayıncılık Reklamcılık Araştırma).

 • Erdem, Yasin Ergün (2013). “Dijital Mecrada Reklam Yazmak”, in Reklamda Yaratıcılık Ve Yazarlık, ed.A. Yılmaz (T.C. Anadolu Üniversitesi Yayını No: 3015 Açıköğretim Fakültesi Yayını No: 1968): 114-131.

 • Geray, Haluk (2003). İletişim ve Teknoloji: Uluslararası Birikim Düzeninde Yeni Medya Politikaları. Ütopya Yayınevi: Ankara.

 • Köse H. (2007) Alternatif Medya, Yirmidört Yayınları: İstanbul.

 • Tosun, G., Akıncı Vural, B., Başok Yurdakul, N. ve diğerleri (2006). “Bilgi İletişim Teknolojileri ve Yansımaları” Editör: Doç. Dr. Z. Beril Akıncı Vural, Nobel Yayın Dağıtım: Ankara.

                                                                                                    
 • Article Statistics