HUNLARDA HAYVAN ÜSLUBU

Author:

Year-Number: 2018-15
Yayımlanma Tarihi: null
Language : null
Konu :
Number of pages: 1053-1058
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Tarih öncesi dönemlerden itibaren toplumların sanat anlayışlarının ortaya çıkmasında ve gelişmesinde rol oynayan en önemli unsurlar arasında; dinsel inanışlar, coğrafi şartlar, yaşam tarzları ve doğa olayları gelmektedir. Orta ve İç Asya Bozkır Kültürlerinin dinsel inanışlarını ve sosyal yaşam tarzını yansıtan Hayvan Üslubu’nun ortaya çıkmasında ve gelişmesinde, bozkır toplumlarının manevi değerlerinin ve doğaüstü güçlere karşı olan eğilimlerinin önemli bir rol oynadığı düşünülmektedir. Bozkır kültürlerinin yaşam tarzını, sosyo-kültürel yapısını, dinsel inanışlarını ve sanat anlayışını yansıtan önemli topluluklardan birisi de Hunlar’dır. Bozkır Kültürleri açısından önemli bir yere sahip olan Hun Kültürü ve Sanatı hakkındaki bilgiler, çeşitli arkeolojik kazılarda ele geçen buluntulardan gelmektedir. Hun Sanatı açısından önemli bir yere sahip olan Hayvan Üslubu’nun ortaya çıkmasında ve gelişmesinde, Hunların doğaya ve hayvanlara olan bağlılığı gelmektedir. Çalışma kapsamında, Hayvan Üslubu’nun ortaya çıkış nedenleri, arkeolojik kazılar sonucunda ele geçen buluntular ışığında, çeşitli sanat eserleri üzerinde betimlenen hayvan tasvirlerinin, zaman içerisindeki tarihsel gelişimi ve karakteristik özellikleri dikkate alınarak değerlendirilmeye çalışılacaktır.

Keywords

Abstract

Since pre-historical times, religious beliefs, geographical conditions, life styles and natural events have come foremost among the most important aspects playing role in emergence and development of sense of art in the communities. It is contemplated that the spiritual values of step communities and their tendencies to supernatural powers have played an important role in emergence and development of Animal Style reflecting the religious beliefs and social life styles of Middle and Internal Asia Step Cultures. One of the most important communities reflecting life style, socio-cultural structure, religious beliefs and sense of art of Step cultures is Huns. The information about Hun Culture and Art, which occupies an important place in terms of Step Cultures, comes from findings obtained from archaeological excavations. It is a clear fact that the emergence and development of Animal Style which has an important place in Hun art comes from their dependence on nature and animals. Within the context of this study, in the light of findings obtained from archaeological excavations, the reasons why Animal Style appeared will be tried to be evaluated by considering historical development and characteristic properties of animal descriptions depicted on various art works in the course of time.

Keywords