BEC SINIFLANDIRILMASINA GÖRE TÜRKİYE VE BRICS ÜLKELERİ ARASINDAKİ DIŞ TİCARETİN KARŞILAŞTIRMALI ÜSTÜNLÜKLER ANALİZİ (2000-2016)

Author:

Year-Number: 2018-15
Yayımlanma Tarihi: null
Language : null
Konu :
Number of pages: 1059-1067
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu çalışmada, dünyanın toplam Gayri Safi Yurtiçi Hasılasının dörtte birini elinde bulunduran BRICS ülkeleri ile Türkiye arasındaki dış ticaretinin karşılaştırmalı üstünlüklerini ortaya koymak amacıyla, BEC bazında 2000-2016 dönemini kapsayan dış ticaret verileri incelenmiş ve Bela Balassa tarafından geliştirilen Açıklanmış Karşılaştırmalı Üstünlükler analizi uygulanmıştır. Hesaplanan AKÜ endeksi değerlerine göre Türkiye, sermaye malları mal grubunda Rusya ve Hindistan; tüketim malları mal grubunda Brezilya, Rusya ve Güney Afrika pazarlarında yüksek rekabet gücüne sahip iken, hammadde mal grubunda ise sadece Çin pazarında avantajlı konumdadır. Diğerleri mal grubunda ise Rusya ve Hindistan pazarlarında AKÜ değerleri yüksek çıkmıştır. Dezavantajlı konumda olan mal grupları ise, Çin ve Güney Afrika – sermaye malları, Rusya – hammadde, Çin – tüketim malları, Çin ve Brezilya – diğerleri mal grubu olarak bulunmuştur.

Keywords

Abstract

In this study, for the purpose of establishing comparative advantages of foreign trade between Turkey and BRICS countries which have a quarter of the world's total Gross Domestic Product, were examined foreign trade data based on BEC classification and covering the 2000-2016 period, and also were implemented Analysis of Revealed Comparative Advantage developed by Bela Balassa. According to the calculated values of the RCA, Turkey has high competitive power in the Russian and Indian markets in the Capital Goods. In the Producer Goods Turkey is advantageous only in the Chinese market. Also, Turkey has high competitive power in Brazil, Russia and South Africa markets in the Consumption Goods. In Other Goods group the RCA values are high in Russian and İndian markets. Groups of goods in a disadvantageous position are: China and South Africa – Capital Goods, Russia – Producer Goods, China – Consumptions Goods, China and Brazil - Other Goods group.

Keywords