TARİHİ ALANLARIN KORUNMASI VE İYİLEŞTİRİLMESİNİN MEKANSAL, SOSYAL VE EKONOMİK ETKİLERİNİN ANKARA HAMAMÖNÜ YENİLEME ALANI ÇERÇEVESİNDE DEĞERLENDİRİLMESİ VE MERAGA KENTİ (İRAN) MOLLA RÜSTEM-HAMAM TARİHİ ALANI İÇİN ÖNERİLERİN GELİŞTİRİLMESİ

Author:

Year-Number: 2018-15
Yayımlanma Tarihi: null
Language : null
Konu :
Number of pages: 896-913
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Kentlerin tarihi belleği olan tarihi kent dokusu kent kimliğinin en önemli bileşeni olarak bilinmektedir, bir çok kentte tarihi kent dokuları bilincsizlikten ve umursamazlıktan dolayı kendi haline terk edilmiş köhneleşerek işlevini ve değerini kaybetmektedir, Ankara Hamamönü semti canlandırma projesi yapılmadan önce köhnelmiş ve işlevini kaybetmiş bir kent parçası olarak bilinirken Hamamönü yenileme ve canlandırma projesi ile Ankara'nın tarihi kimliğine katkı sağlayarak Ankara kenti için yeni bir turist destinasyonu olmuştur ,bu çalışmada Hamamönü yenileme ve canlandırma projesi mekansal,sosyal ve ekonomik açıdan değerlendirilerek güçlü/zayıf yanları belirlenmiştir daha sonra Meraga(İran) kentinin tarihi dokusunun belkemiği olan tarihi pazarında bulunan Molla Rüstem-Hamam tarihi ekseni taranarak alanın mevcut durumu tespit edilmiş ve alanın ve sakinlerinin sorunları belirlennerek Hamamönü yenileme ve canlandırma projesinden elde edilen sonuçlar da dikkate alınarak uluslararası koruma tüzük ve belgelerine dayanarak Meraga tarihi alanı için koruma önerileri geliştirilmiştir.

Keywords

Abstract

Historical urban sites, which is the memory of the cities, is known as the most important component of the urban identity. In many cities, the historical urban sites lose their function and value by being deprived of their identity because of unconsciousness and carelessness. Ankara Hamamönü is a part of the old city where the function and the identity had long been lost. However it became a new tourist destination of Ankara by the implementation of an urban renewal and improvement project.This project contributed to the historical identity of Ankara . In this study firstly, the strength and weaknesses of Hamamönü renewal and improvement project were assessed in terms of spatial, social and economic aspects. Then Molla Rüstem-Hamam, located in the historical market which is the backbone of historical sites of Maragheh (Iran), was examined and the current situation of the area was determined. The comparison between Hamamönü and Molla Rüstem-Hamam area helped to understand the problems of the area and its inhabitants comprehensively. It also pawed the way for developing sound conservation recommendations for the Maragheh historic site by taking into account the results obtained from the Hamamönü renewal and improvement project. These preservation recommendations have also been developed by focusing on international conservation regulations and legal documents.

Keywords