STRATEJİK REKABET ÜSTÜNLÜĞÜ SAĞLAMA ARACI OLARAK İNOVASYON STRATEJİLERİ

Author:

Year-Number: 2018-15
Yayımlanma Tarihi: null
Language : null
Konu :
Number of pages: 770-778
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Küreselleşme süreciyle birlikte yaşanan gelişmeler, işletmelerin değişen dünya koşullarına ayak uydurabilmek için birbirleriyle rekabet etmelerini zorunlu hale getirmiştir. Böylelikle işletmeler varlıklarını sürdürebilmek ve rakiplerinin gerisinde kalmamak için rekabet stratejilerine başvurmaktadır. Son zamanlarda inovasyon rekabette yeni bir yaklaşım haline gelmiştir. Dolayısıyla rekabet üstünlüğü sağlama adına yapılan çalışmalarda inovasyon faaliyetleri yer almaktadır. Ürün, hizmet, süreç, pazarlama ve organizasyon gibi artımsal ve radikal inovasyon faaliyetleri uygulanmaktadır. Bu inovasyon faaliyetleri rakip işletmelere veya faaliyet gösterilen bölgeye göre saldırgan, savunmacı, taklitçi, bağımlı, geleneksel ve fırsatları izleyen inovasyon stratejisi olarak rekabet üstünlüğü sağlayabilmektedir.

Keywords

Abstract

The emerging developments by globalization process force the organizations to compete each other in order to keep in step with changing world conditions. Thus the organizations apply the competition strategies to continue their existence and not to fall behind the rivals. Lately innovation has become a new approach in competition. Thereby innovation activities play a part in the studies in behalf of outmaneuvering. The radical and incremental innovation activities like product, service, process, marketing and organization are being applied. These innovation activities can provide a competition advantage as attacker, defensive, imitator, dependent, traditional and innovation strategy which use the opportunities according to rival companies or site of action.

Keywords