SUÛDİ ARABİSTAN EDEBİYATINDA KADIN ROMANCILAR

Author:

Year-Number: 2018-15
Yayımlanma Tarihi: null
Language : null
Konu :
Number of pages: 720-726
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Suûdi Arabistanlı kadın yazarların romancılık çalışmalarına katılımları Semira Haşıkçî’nin 1960 yılında yayımladığı Vedda’tu emâlî adlı eseriyle başlamıştır. Suûdi Arabistan’da kadın haklarını savunan ilk yazarlardan olan Haşıkçî’den etkilen ‘Aişe Zahır Ahmed, Nezîhe Kutbî ve Hûdâ er-Reşîd gibi pek çok kadın yazar da Haşıkçî’nin izinden giderek Suûdi edebiyatında kadın romancıların varlığını sürdürmüşlerdir. Günümüze varıncaya kadar Doğuş, Olgunlaşma ve Zirve Dönemi olarak üç aşamadan geçen Suûdi kadın romancılığına ilişkin eserler, roman sanatları açısından erkek romancıların eserlerine benzemekle birlikte, kadın romancılar, başta kadın haklarına feminist bir söylemle yaklaşmaları ve 2000’li yıllardan sonra din, siyaset ve cinsellik gibi konulara ağırlık vermeleriyle ön plana çıkmışlardır. Leylâ el-Cuhenî ve Recâ ’Âlem gibi uluslararası alanda ödüllerle taltif edilen yazarlarla varlıklarını etkin bir şekilde hissettiren Suûdlu kadın romancılar, edebî faaliyetlerini günümüze kadar devam ettirmeyi başarmışlardır. Hatta konuya ilişkin yapılan detaylı araştırmada, yayımlanan eser ve yazar sayısı bakımından erkek yazarların sayısına yaklaşan kadın yazarların Suûdi romancılığındaki rollerinin gelecekte daha da güçleneceği anlaşılmaktadır.

Keywords

Abstract

The participation of Saudi women writers in novel studies started with Vadda’tu amâlî of Samira Hashikchi which published in 1960. Many female writers, such as Aişa Zahr Ahmad, Naziha Kutbi and Huda al-Rashid, who effected by Hashihchi, one of the pioneer women rights defenders in Saudia, have contunied the presence of female novelists in Saudi literature. Passing through the periods of birth, maturing and top, Saudi women novel studies have similarities with works written by male authors in terms of novel arts. On the other hand, they differ, firstly with a feminist approach to women rights issues, and after 2000s with their emphasis on issues such religion, politics and sexuality. The Saudi female novelists who have made their presence felt effectively with writers who have been awarded with international awards such as Laila al-Cuhani and Reca 'Âlem have succeeded in maintaining their literary activities until today. Even, it is clear that the role of women authors in Saudi novel studies will be more powerful in the future, by taking into account the number of women in this area is closing to the number of men in related detailed studies, published works.

Keywords