ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN ROMANTİK İLİŞKİLERDE AKILCI OLMAYAN İNANÇLARI VE ÖFKE İFADE TARZLARI ARASINDAKİ İLİŞKİ

Author:

Year-Number: 2018-15
Yayımlanma Tarihi: null
Language : null
Konu :
Number of pages: 779-785
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu araştırmanın amacı üniversite öğrencilerinin romantik ilişkilerde akılcı olmayan inançları ve öfke ifade tarzları arasındaki ilişkiyi ortaya koymaktır. Bu amaçla üniversite öğrencilerinden oluşan 357 kişilik çalışma grubuna ilişkilerde inanç envanteri ve durumluluk sürekli öfke ölçeği uygulanmıştır. Araştırma sonuçlarına göre üniversite öğrencilerinin romantik ilişkilerinde çaresizlik inancının öfke ifade tarzlarından öfke-içte ve öfke-dışa ile pozitif yönde anlamlı bir ilişki gösterdiği saptanmıştır. Sevilemezlik inancı ile de öfke ifade tarzlarından öfke-içte ve öfke-dışa arasında pozitif yönde, öfke kontrol arasında negatif yönde anlamlı bir ilişki olduğu saptanmıştır. Üniversite öğrencilerinde romantik ilişkilerde çaresizlik inancının, öfke-içte ve öfke-dışa tarzlarını anlamlı olarak yordarken, sevilemezlik inancının da öfke-içte, öfke-dışa ve öfke-kontrol tarzlarını anlamlı olarak yordadığı bulgusuna ulaşılmıştır.

Keywords

Abstract

This research aimed to explore the correlation between university students’ irrational beliefs and anger expression styles in romantic relationships. To this end, the belief inventory and the state-trait anger expression inventory were applied to the 357-participant study group. The research results showed that belief of helplessness was positive significantly correlated to anger expression types of anger-in and anger-out in university students’ romantic relationships. Unlovability belief was found positive significantly correlated to anger-in and anger out and negative significantly correlated to anger control. While helplessness belief significantly predicted anger-in and anger-out styles, unlovability belief significantly predicted anger-in, anger-out and anger control styles.

Keywords