ISO 37120:2014 STANDARDI’NIN AKILLI KENTLER VE SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA BAĞLAMINDA İRDELENMESİ

Author:

Year-Number: 2018-14
Number of pages: 415-427
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Günümüzde, hızlı nüfus artışı ile birlikte, kentlerde yaşayan nüfusun da arttığı görülmektedir. Bu nüfus artışı, kent yönetimi konusunda yeni zorlukları da beraberinde getirmektedir. “Akıllı kentler” ve “Sürdürülebilir kalkınma” kavramları, yeni düşünce, yöntem ve teknoloji arayışında gerek literatürde gerekse uygulamada önemli bir yere sahiptir. Akıllı kentler, veriye dayalı çözüm önerilerini ileri teknoloji ile hayata geçirebilen sistemler sunar. Sürdürülebilir kalkınma ise ekonomik sosyal ve çevresel olmak üzere üç boyutlu bir kalkınma modeli önermektedir. Her iki yaklaşımda da; bir kentin faaliyetlerinin izlenebilmesi, süreçlerinin iyileştirilebilmesi ve problemlere yeni çözümler geliştirilebilmesi için verileri elde edilebilen bir gösterge setine ihtiyaç duyulmaktadır. Dünya genelinde, kent yönetimleri için gösterge listesi sunan pek çok kurum ve kuruluş bulunmaktadır. Bu çalışmada, Intenational Organization for Standardization (ISO) tarafından geliştirilen, “Toplulukların Sürdürülebilir Kalkınması Şehir Hizmetleri ve Yaşam Kalitesi Göstergeleri Standardı (ISO 37120:2014)” geliştirilme süreçleri, göstergeleri, sürdürülebilir kalkınma ve akıllı kentler ile ilişkisi bağlamında irdelenmektedir. Söz konusu standardın, gerek akıllı kent idealine ulaşmada gerekse sürdürülebilir kalkınma noktasında kullanılabilecek güvenilir ve kapsamlı bir araç olduğu görülmektedir.

Keywords

Abstract

Today, along with rapid population growth, the population living in cities is also seen to increase. This population increase brings new challenges to urban management. The concepts of "smart cities" and "sustainable development" have an important place both in application and in the literature in the search for new ideas, methods and technology. Smart cities offer systems that can pass on suggestions based on the use of technology to life with advanced technology. Sustainable development suggests a three-dimensional development model of economic, social and environmental. In both approaches; there is a need for a set of indicators that can be used to monitor the activities of a city, to improve its processes and to develop new solutions to problems. There are many institutions and organizations around the world that offer a list of indicators for city administrations. In this study, the processes of development, indicators, relationship with sustainable development and smart cities are examined, developed by the International Organization for Standardization (ISO), Sustainable Development of Communities City Services and Quality of Life Indicators Standard (ISO 37120: 2014). The standard seems to be a reliable and comprehensive tool that can be used at the point of sustainable development and reaching the ideal of smart city.

Keywords