ŞEHİR HASTANELERİNDE BİLGİ TEKNOLOJİLERİNİN YAPISI VE ROLÜ

Author :  

Year-Number: 2018-14
Language : null
Konu :
Number of pages: 405-414
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu çalışmada, son yıllarda popülerlik kazanan Kamu Özel İş birliği (KÖİ) modeline göre inşa edilen ve işletilen şehir hastanelerinde bilgi teknolojilerinin yapısı ve rolü ele alınmıştır. Çalışmada, genel KÖİ modeli tanımları ve model sözleşmeleri hakkında bilgi verildikten sonra bilgi sistemleri tanımı, hastane bilgi sistemlerinin sağlık sektöründeki rolü ve yardım masası bilgi sistemi kavramının şehir hastaneleri için ifade ettiği anlam açıklanmıştır. Ayrıca iç mekan navigasyonu, yeşil bilişim teknolojileri ve RFID gibi teknolojik gelişmeler şehir hastaneleri modeli açısından ele alınmıştır.

Keywords

Abstract

In this article, the structure and role of information technologies in city hospitals built and operated according to the Public Private Partnership (PPP) model, which gained popularity in recent years, are discussed. In the study, the definition of information systems, the role of hospital information systems in the health sector and the meaning of the help desk information system concept for city hospitals are explained after giving information about general PPP model definitions and model contracts.

Keywords


 • Abhilash, R., & Asha, P. (2015). Indoor Navigation System. International Journal of Applied Engineering

 • Abhilash, R., & Asha, P. (2015). Indoor Navigation System. International Journal of Applied Engineering Research, Volume 10, Number 4:10515-10524.

 • Acartürk, E., & Keskin, S. (2012). Türkiye’de Sağlık Sektöründe Kamu Özel Ortaklığı Modeli. Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 17(3): 25-51.

 • Bose, R., & Luo, X. (2001). Integrative framework for assessing firms’ potential to undertake Green ITinitiatives via virtualization – A theoretical perspective, Journal of Strategic Information Systems. Journal of Strategic Information Systems, 20: 38–54.

 • Chowdhury, B., & Khosla, R. (2007). Computer and Information Science. 6th IEEE/ACIS International Conference. ICIS.

 • Cuttaree, V., & Cledan, M. (2011). Public-Private Partnerships in Europe and Central Asia : Designing Crisis-Resilient Strategies and Bankable Projects. © World Bank.

 • Çakır, A. (2017). Şehir Hastanelerinde Yönetim Modeli. SAYED Güncel Sağlık Sempozyumu. 1 Nisan 2017.

 • Çetin, A., Aksu, M., & Özer, G. (2012). Technology investments, performance and the effects of size and region in Turkish hospitals. The Service Industries Journal, 32(5): 747-771.

 • Edwards, P., Shaoul, J., Stafford, A., & Arblaster, L. (2004). Evaluating The Operation of PFI in Roads and Hospitals. London: Certified Accountants Educational Trust.

 • EPEC. (2017). European PPP Expertise Centre. http://www.eib.org/epec/index, Erişim tarihi: 06.12.2017.

 • Flinders, M. (2005). The Politics of Public–Private Partnerships. The British Journal of Politics and International Relations, 7(2): 215-239.

 • Gonca, B. (2016). Yeşil Bilişim İçin Yazılım Gereksinim Ve Test Durumları Analizi: Bir Mobil UygulamaÖrneği. Beykent Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Bilgisayar Mühendisliği Anabilim Dalı Bilgisayar Mühendisliği Bilim Dalı Yüksek Lisans Tezi.

 • Grunert, P., Espinosa, J., Busert, C., Günthner, M., Flippi, R., Farag, S., & N., H. (2002). Stereotacticbiopsies guided by an optical navigation system. Technique and clinical experience. Minim Invas. Neurosurg. 45; 11–15.

 • IBM. (2008 Erişim tarihi: 06.12.2017). Creating a Green Data Center to Help Reduce Energy Costs and Gaina Competitive Advantage tech. report. www.935.ibm.com/services/us/cio/outsourcing/gtw03020-usen-01.pdf adresinden alındı

 • Jorna, F., Wagenaar, P., Das, E., & JezewskiJan, J. (2010). Public–Private Partnership in Poland: A Cosmological Journey. Administration & Society, 42(6): 668 – 693.

 • Kamu Özel İşbirliği Dairesi Başkanlığı. (2012). Dünyada Ve Türkiye'de Kamu-Özel İşbirliğiUygulamalarına İlişkin Gelişmeler. T.C. Kalkınma Bakanlığı Yatırım Programlama İzleme Ve Değerlendirme Genel Müdürlüğü.

 • Karahanoğulları, Y. (2012). Kamu Özel Ortaklığı Modelinin Mali Değerlendirmesi. Ankara Üniversitesi SBF Dergisi, 67(2):95-125.

 • Karasu, K. (2011). Sağlık Hizmetlerinin Örgütlenmesinde Kamu-Özel Ortaklığı. Ankara Üniversitesi SBF Dergisi, 66(3): 217-262.

 • McCosh, J. (2004). The Impact of Structured Strategic, Marketing and Management Information SystemPlanning on the Performance of Hospitals in Northern New England. Nova Southeastern University Dissertation.

 • Miller, L. (2006). Indoor Navigation for First Responders: A Feasibility Study. Wireless CommunicationTechnologies Group Advanced Networking Technologies Division Information Technology Laboratory National Institute of Standards and Technology.

 • Murugesan, S. (2008). Harnessing Green IT: Principles and Practices. IEEE IT Professional.

 • National Audit Office. (2002). The PFI Contract for the Redevelopment of West Middlesex University Hospital. London: HC 49 Session.

 • Parker, D., & Hartley, K. (2003). Transaction Costs, Relational Contracting and Public-Private Partnerships: A Case Study of UK Defence. Journal of Purchasing & Supply Management, 9: 97-108.

 • Sağlık Bakanlığınca Kamu Özel İş Birliği Modeli İle Tesis Yaptırılması, Y. V. (R.Gazetenin Tarihi:9/5/2014 Erişim Tarihi: 18.12.2017). Yayımlandığı No: 28995: http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2014/05/20140509-26-1.pdf adresinden alındı

 • Sürmeli, F. (2008). Muhasebe Bilgi Sistemi. Anadolu Üniversitesi, Açıköğretim Fakültesi Yayını No: 895, Eskişehir.

 • Thouin, M., Hoffman, J. J., & Ford, E. W. (2008). The Effect of Information Technology (IT) Investmentson Firm-Level Performance in the Healthcare Industry. . Health Care Management Review, 33(1): 60-69.Wanga, S., Chenb, W., Onga, C. L., & Chuangb, Y. (2006). RFID applications in hospitals: a case study on ademonstration RFID Project in a Taiwan hospital. Proceedings of the 39th Hawaii International Conference on System Sciences.

 • Yi, M., & Ye, L. (1999). Information technology and firm performance: Linking with environmental, strategic and managerial contexts. Information & Management, 35, 43-51.

                                                                                                    
 • Article Statistics