GENÇLERİN PSİKOSOSYAL YAPILARINA UYGUN AÇIK MEKANLAR YARATMA

Author:

Year-Number: 2018-14
Number of pages: 383-392
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Gençlerin mekan kullanımlarının toplum genelinden farklı olduğu çeşitli araştırmalarla saptanmıştır. Özellikle psikososyal yapıları ve bu yapıya yönelik olarak gerçekleştirdikleri etkinlikler çocuk ve yetişkinlerden farklıdır. Ancak gençlerin psikososyal yapısının gelişmesi için gerekli olan kazanımları elde edebilmeye yönelik ihtiyaçları ve bunları karşılayan etkinliklerin gerçekleşmesine imkan sağlayan mekansal olanaklara ilişkin bulgular ortaya koyan çalışmalar eksiktir. Bu çalışmada genlerin psikososyal yapısına uygun açık mekanlar yaratmayı amaçlayan bir model ortaya konmuştur. Bu modelle gençlerin psikososyal yapılarına yönelik olarak açık mekanlarda hangi etkinlikleri gerçekleştirdikleri ve bu etkinliklerin gerçekleşebilmesi için mekanın sunması gereken olanaklar tanımlanmıştır. Hareketlilik, doğallık, açıklık olarak tanımlanan bu olanaklar ve model; gençler için yaratılacak mekanlarda göz önünde bulundurulmalıdır.

Keywords

Abstract

It has been determined through various researches that the use of space by young people is different from society in general. In particular, psychosocial structures and the activities they perform towards this structure are different from children and adults. However, the studies that reveal the findings about the needs to obtain the gains necessary for the development of the psychosocial structure of youth and the spatial opportunities that enable the fulfillment of these activities are lacking. In this study, a model aimed to create open spaces suitable for psychosocial structure of youh has been put forward. This model describes what activities are performed in open spaces for young people's psychosocial structures and the facilities that the place should provide for these activities to be realized. These possibilities and models are defined as mobility, naturalness, openness; must be considered in the spaces to be created for youth.

Keywords