5. SINIF TÜRKÇE DERS KİTABININ İÇERDİĞİ FEN KAVRAMALARI AÇISINDAN FEN BİLİMLERİ DERSİ İLE İLİŞKİLENDİRİLMESİ

Author:

Year-Number: 2018-14
Yayımlanma Tarihi: null
Language : null
Konu :
Number of pages: 428-446
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Ülkemizde uygulamada olan Fen Bilimleri Dersi öğretim programları incelendiğinde, tüm bireylerin fen okuryazarı olarak yetiştirilmesinin amaçlandığı görülmektedir. Bu doğrultuda disiplinler arası etkileşimin açık olduğu bir yaklaşımla öğretim programları hazırlanmıştır. Türkçe dersi, Türkçeyi öğretmesinin yanında diğer derslere de kaynak ders görevi yapmaktadır. Türkçe ders kitapları, her sınıfta diğer derslerin konularını da kapsayan bilgi verici metinlerden oluşmaktadır. Bu kapsamda bu çalışma ile 5. sınıf Türkçe ders kitaplarında yer alan fen kavramlarının Fen Bilimleri öğretim programı ile uyumluluğunun tespit edilmesi amaçlanmıştır. Çalışma nitel analiz yöntemlerinden doküman içerik analizi şeklinde gerçekleştirilmiştir. Çalışmada, 5. sınıf Türkçe ders kitaplarında bulunan fen bilimleri ile ilgili olabilecek kavramlar belirlenip Fen Bilimleri Dersi öğretim programlarıyla ilişkilendirilmiştir. Sonuç olarak, Türkçe Ders Kitabında, Fen Bilimleri dersinde üst sınıflarda ele alınması öngörülen bazı konu ve kavramların, Fen Bilimleri Dersi öğretim programlarında yer verilmeyen bazı konu ve kavramların ve yanlış öğrenmelere neden olabilecek birtakım bilimsel hataların varlığı tespit edilmiştir.

Keywords

Abstract

When the science curriculums in our country are examined, it seems that all individuals are aimed to be educated as science literate. In this direction, curriculums have been prepared with an approach that the interdisciplinary interaction is clear. In addition to teaching Turkish, the Turkish lesson serves as a source for other lessons. Turkish textbooks consist of informative texts covering topics of other subjects in every class. In this context, this study aims to determine the compatibility of the science concepts included in the 5th grade Turkish textbooks with the science curriculum. The study was carried out in the form of document content analysis from qualitative analysis methods. In the study, the concepts that might be related to the science in the 5th grade Turkish textbooks have been identified and associated with the science curriculum. As a result, in the Turkish textbook, some topics and concepts that are supposed to be taken up in the upper classes in the science lesson, some scientific concepts that are not included in the science curriculum and some scientific mistakes that may lead to wrong learning have been found out.

Keywords