KENTSEL AÇIK YEŞİL ALANLARIN KULLANIM TÜRLERİ VE AMAÇLARI

Author:

Year-Number: 2018-13
Number of pages: 222-228
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Kentsel açık yeşil alanlar, insanlara doğa ve birbirleriyle temas kurmaları için sağladıkları olanaklardan dolayı kentlerde önemli olan yaşam kalitesinin temel unsurlarıdır. Bu nedenle çalışma kapsamında, insan ile doğa arasındaki bozulan ilişkiyi dengelemede ve kentsel yaşam koşullarının iyileştirilmesinde önemli bir konuma sahip olan açık ve yeşil alanlar Trabzon kenti örneğinde irdelenmiştir. Çalışma kapsamında kentsel açık yeşil alanların kullanım amaçlarının ve türlerinin belirlenmesi amacıyla Trabzon kentindeki 138 kişiyle anket yapılmıştır. Çalışma sonucunda en çok kullanılan yeşil alanların kent parkları olduğu, kentsel yeşil alanların en çok arkadaş-aileyle vakit geçirme ve oturma-dinlenme için kullanıldığı belirlenmiştir. Yapılacak kentsel tasarımlarda yeşil alanların bu faydaları dikkate alınmalıdır.

Keywords

Abstract

Urban open green spaces are the basic elements of the quality of life that is important in cities because of the possibilities they have for nature and contact with each other. For this reason, in the scope of the study, the open and green areas which have an important position in balancing the deteriorated relation between man and nature and improving the urban living conditions are examined in the example of Trabzon city. A survey was conducted with 138 people in Trabzon to determine the purpose and types of urban open green spaces. As a result of the study, it was determined that the most used green areas were urban parks and urban green areas were mostly used to spend time with friends and family and for sitting-rest. These benefits of green spaces should be taken into consideration in the urban designs to be built.

Keywords