WINE CULTURE IN THE HISTORY OF ITALY

Author :  

Year-Number: 2018-14
Language : null
Konu :
Number of pages: 371-375
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

İtalya, dünyanın en eski bağlarına ve binlerce yıllık bir şarap kültürüne sahip ülkelerden biridir. Birbirinden çok farklı toprak ve iklim koşullarını barındıran bu ülkede, 2000'i aşkın yerel üzüm çeşidiyle değişik tipte şaraplar üretilmektedir. İtalya'nın en bilinen şarap üreten bölgeleri; Piedmont, Toskana, Sicilya ve kuzeydoğu bölgesidir. Şarap, İtalyan halkı için yaşamsal bir sıvı niteliğinde olup, her yerde asmalar yetişmekte ve neredeyse hiçbir yemek şarapsız tüketilmemektedir. Yıllık kişi başı şarap tüketiminde de en üst sıralarda yer alan bu ülke, tarihte Güney İtalya ve Sicilya’da yerleşik olan Yunanlılar tarafından “Şarap Diyarı-Oenotria” olarak anılmıştır. İlk asmaları Etrüskler zamanında yetiştirildiği bilinen İtalya’da Romalılar döneminde daha organize ve düzenli hale getirilen bu uğraş, ticari anlamda da önemli bir değer halini almıştır. Fransa hariç, dünyanın diğer tüm uluslarından daha fazla şarap üretip tüketmektedir. Hem üretimde hem de tüketimde Fransızlarla yarışan İtalya, mutfak ve yemek kültüründe de şarap kullanımına büyük yer vermektedir. Yerel pek çok yemek yöresel şaraplar katılarak pişirilmektedir.

Keywords

Abstract

Italy is one of the countries with the oldest vineyards of the world and a wine culture of thousands of years. In this country, which contains many different soil and climatic conditions, different types of wines are produced over 2000 local grape varieties. The most known wine producing regions in Italy; are Piedmont, Tuscany, Sicily and the northeastern region. Wine is a vital liquid for the Italian people, the vineyards hanging around everywhere and almost no food is consumed without wine. This country, which is at the top of the list per capita wine consumption, is also called as "Wine Region-Oenotria" by the Greeks in Southern Italy and Sicily. In Italy, where the first vineyards were known to have been raised in Etruscan time This work has become an important commercial value as well. which was organized and well-arranged in the Romans period. Except for France, it produces and consumes more wine than all the other nations of the world. Both competing with the French in production and consumption, Italy has a great place in the use of wine in the cuisine and culinary culture. Many local dishes are cooked by adding regional wines.

Keywords


 • Aktan N., Kalkan H., (2000). ŞarapTeknolojisi, Kavaklıdere Eğitim Yayınları, Ankara.

 • Aktan N., Kalkan H., (2000). ŞarapTeknolojisi, Kavaklıdere Eğitim Yayınları, Ankara.

 • Bernetti I., Casini L., Marinelli N., (2006). Wine and Globalisation: Changes in the International Market Structure and the Position of Italy, British Food Journal, Vol. 108 Issue: 4, pp.306-315.

 • Crescımanno, M., Fıcanı, G. B., Guccıone, G., (2002). The Production and Marketing of Organic Wine in Sicily, British Food Journal, Vol 104, Number 3/4/5, ss. 274-286.

 • Mccartthy, E. Jerome, (1964). Basic Marketing, Homewood, III: Irwin.

 • Mccartthy E., Ewing-Mulligan M., (2003). Amatörler İçin Şarap, 3.Basım, Globus Dünya Basımevi, İstanbul.

 • Spawton, Tony, (1991). Wine and the Marketing Mix, European Journal of Marketing, ss. 19-31. Tosun, M. (2005). Şarap Sektör Araştırması, Türkiye Kalkınma Bankası.

 • Venkatraman, N., And Ramanujam, V., (1986). Measurement of Business Performance in Strategic Research: A Comparison of Approaches, Academy of Management Reviev 11 (4), pp. 801-814.

                                                                                                    
 • Article Statistics