İNSANİ KRİZ VE SAVAŞ ZAMANLARINDA FOTOĞRAF

Author:

Year-Number: 2018-13
Number of pages: 92-100
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bulunuşundan itibaren geçen iki asra yakın süre içinde fotoğraf zaferler ve sevgi dolu anlar gibi iyi ve güzel anlar kadar kıtlık ve insan hakları ihlalleri gibi kötü ve çirkin anlarında da belgesi olmuştur. Bu haliyle fotoğraf toplumsal belleğin olduğu kadar bireysel belleğin de olayları hatırlama biçiminin ve kamuoyunun şekillenmesinin önemli bir parçası olmuştur. Kelimelerin yetersiz kaldığı ya da kelimelerden özellikle kaçınıldığı insani kriz ve savaş hali gibi durumlarda fotoğraf acı ve ıstırap gibi hissedilemeyen ve soyut kavramları somutlaştırarak bu durumları yaşayan insanların yaşadıklarını aktarırken resmi politikaları da etkileme gücüne sahiptir. İnsani kriz ve savaş gibi durumlarda aynı zaman da insani değerleri de sorgulatan fotoğraf ne var ki bu durumlarda bazen basında öne çıkma olanağı bulurken bazen de hiç görülme şansı bulamamaktadır. Genel çerçevede fotoğrafın insani kriz ve savaş gibi durumlarda oynadığı role odaklanan bu çalışma daha özelde yakın tarihten önemli simgesel fotoğraflar üzerinden bazı fotoğrafları öne çıkaran ve tanınmasını sağlayan nitelikleri tartışmaktadır.

Keywords

Abstract

Photographs became the documents of good and beautiful moments like victory and affection as well as bad and ugly ones like famines and human rights abuses. As such, photographs are vital components of not only social but also individual memory in remembering the events and shaping the public opinion. In situations like humanitarian crises and wars, where words do not suffice or are especially avoided, photographs have the power to influence official policies while displaying what people in such situations go through by making intangible concepts like pain and suffering tangible. Having people question their values in humanitarian crises and wars, photographs, unfortunately, do not always have the chance to make it to the headlines as some photographs are never seen at all. This study, which more generally focuses on the role that photography plays in humanitarian crises and wars, specifically discusses the characteristics that make some photographs grab the headlines by examining several iconic photographs from the recent past.

Keywords