2008 GLOBAL EKONOMİK KRİZİN ÜRETİM FİRMALARI İSTİHDAMINA ETKİLERİ

Author:

Year-Number: 2017-12
Number of pages: 2369-2379
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

2008 global ekonomik krizinin etkilerini görmek amacıyla birçok ülkede çok sayıda çalışma yapılmıştır. Bu çalışma, kriz etkilerinin mikro bazda diğer bir ifadeyle, Borsa İstanbul’a kote olan 112 Türk imalat sanayi şirketi üzerinde istihdam açısından incelenmesi sebebiyle kriz literatürüne yenilik getirmektedir. Toplanan veriler ışığında 2009 birinci çeyreğinde, göze çarpan bir işten çıkarma gerçekleşmiştir. İstihdamda iyileşme ancak 2010 ikinci çeyreğinde görülebilmiştir. İstihdam verisi ile yapılan panel veri analizi, net borç ve toplam varlıkların çalışan sayısı üzerinde değişikliğe neden olduğunu göstermiştir. Genel sonuç olarak, dikkatli borçlanan şirketler diğer şirketlere kıyasla bu global kriz döneminde istihdam açısından daha iyi bir performans sergilemişlerdir.

Keywords

Abstract

Many studies have been conducted in several countries to analyze effects of the 2008 global crisis. This study makes a significant contribution to crisis literature as it focus on the employment perspective of 112 manufacturing companies listed on Bourse İstanbul. The analysis shows that an important amount of layoffs has occurred in the first quarter of 2009. Improvement in employment can only be achieved in the second quarter of 2010. The panel data analysis conducted proves evidence that net debt and total assets have an effect on employee number. The general conclusion emphasizes the fact that firms that have less debt perform better compared to firms having more debt during this global crisis from the employment perspective.

Keywords