SIĞINMACI YÖNETİMİ AÇISINDAN SURİYELİ SIĞINMACILARIN OLUŞTURDUĞU SOSYO-EKONOMİK ALGILAR ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA: KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİLERİ ÖRNEĞİ

Author :  

Year-Number: 2017-12
Language : null
Konu :
Number of pages: 1954-1965
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Aralık 2010’da Tunus’ta başlayan, daha sonra Mısır, Libya, Cezayir, Bahreyn, Ürdün, Yemen ve Lübnan gibi başlıca Arap ülkelerine yayılan halk ayaklanmaları, literatürde Arap Baharı olarak ifade edilmiştir. Suriye’de Mart 2011’de ortaya çıkan bu süreç, zamanla iç savaşa dönüşmüş, zor durumda kalan Suriyelilerin önemli bir kısmı ülkelerini terk etmek zorunda kalmışlardır. Bu göçten en çok etkilenen ülkelerden biri Türkiye’dir. Kilis de, bu göçten etkilenen illerin başında gelmektedir. Kilis’te yerli nüfustan daha fazla Suriyeli sığınmacının yaşadığı bilinmektedir. Çalışmada Suriye’den yapılan göçün, Kilis 7 Aralık Üniversitesi öğrencileri üzerinde meydana getirdiği sosyo-ekonomik etkilerinin belirlenmesi amaçlanmıştır. Bu bağlamda, 410 öğrenci ile anket yapılmış, elde edilen veriler SPSS kullanılarak değerlendirilmiştir.

Keywords

Abstract

The Arab Spring started in Tunisia in December 2010, then spread to major Arab countries like Egypt, Libya, Algeria, Bahrain, Jordan, Yemen and Lebanon. This process occurring in Syria in March 2011, has turned into a civil war. Therefore, a significant portion of the Syrians had to leave their country. One of the countries most affected by this migration is Turkey. Also, one of the provinces most affected by this migration is Kilis. It is known that the Syrian refugees lived in Kilis is more than nativ population. In this study, a survey was conducted with 410 studants. So, socio-economic perceptions caused of syrians lived in Kilis were investigated on Kilis 7 Aralık University students.

Keywords


 • Güleç, G. Merve (2012), http://www.tuicakademi.org/index.php/bolgeler/ortadogu/3122-arap-bahari-nedir,

 • Güleç, G. Merve (2012), http://www.tuicakademi.org/index.php/bolgeler/ortadogu/3122-arap-bahari-nedir, Erişim: 01.07.2014.

 • Kilis 7 Aralık Üniversitesi Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı (2016), 2015-2016 Dönemi Öğrenci Sayıları.

 • Paksoy, H. Mustafa (2013), İç Savaştan Kaçarak Kilis’te Yaşamını Sürdüren Suriyelilerin Sosyo-EkonomikSorunları Üzerine Bir Araştırma Raporu, Kilis 7 Aralık Üniversitesi Ortadoğu Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Yayınları, Kilis.

 • WEIERS, Ronald, (2008) Introduction to Business Statistics, 7th. Etition, South Western Cenage Learning. https://istatistik.yok.gov.tr, Erişim: 07.05.2017.

                                                                                                    
 • Article Statistics