EEVALUATING THE ACCESSIBILITY OF CENTRALIZED DOCTOR APPOINTMENT SYSTEM

Author:

Year-Number: 2017-12
Number of pages: 2090-2098
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı tarafından daha etkin ve verimli sağlık hizmetleri sunulmasını amaçlayan Sağlıkta Dönüşüm Projesi uygulanmaktadır. Bu proje kapsamında Merkezi Hekim Randevu Sistemi (MHRS) hayata geçirilmiş ve Sağlıkta Dönüşüm Projesinin en önemli uygulamalarından birisi olmuştur.

Bu çalışma MHRS uygulamalarının erişilebilirlik düzeylerini belirlemeyi amaçlamaktadır. Çalışma ayrıca MHRS’ nin kullanım oranları ve kullanım düzeylerini de belirlemeye çalışmaktadır. Bu doğrultuda Giresun Prof.Dr. A. İlhan Özdemir Devlet Hastanesi’ni ziyaret eden hastalara izinleri alınarak kapsamlı anket soruları yöneltilmiş ve elde edilen veriler SPSS 20.0 programı ile değerlendirilmiştir. Çalışmanın bulgularına göre MHRS kullanıcılarının MHRS sistemine kolaylıkla erişebildikleri ve hastane randevuları için bu sistemi kullanmaktan tatmin oldukları sonucu elde edilmiştir.

Keywords

Abstract

Health Transformation Project has been implemented by Ministry of Health at Republic of Turkey. This project aims to achieve more effective and efficient health services in Turkey. In this context Centralized Doctor Appointment System (CDAS) has been actualized as one of the most important application of Health Transformation Project.

The study aims to determine the accessibility level of CDAS (Central Doctor Appointment System) applications. It also try to determine the usage rates and levels of CDAS. In this direction comprehensive survey questions asked to patients who visited to Giresun Prof. Dr. A. İlhan Özdemir State Hospital within all legal permissions. The obtained findings determined with the SPSS 20.0 program. Based on the findings of this study, one can conclude that the users of CDAS could access CDAS applications easily, and they are satisfied with using it for health appointments.

Keywords