GÖĞÜS GÖĞÜSE MUHAREBE VE GÜVENLİK UYGULAMALARINDAKİ YERİ

Author:

Year-Number: 2017-12
Number of pages: 2002-2010
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Göğüs Göğüse Muharebe (GGM) ya da Yakın Dövüş (YD) askeri ve kurumsal-resmi güvenlik alanında tarihsel kökleri bulunan bir savunma disiplini olmakla beraber çağdaş kent ortamının gerektirdiği önlemler üzerine sivil alanda da farklı versiyonlarıyla yayılmıştır. Batı’daki askeri çalışmalar kapsamında bugün devam eden Göğüs Göğüse Muharebe’nin 20. Yüzyıldaki kökleri 2. Dünya Savaşı’na ve William E. Fairbairn, Rex Applegate, Bill Underwood gibi isimlere dayanır. Avrupa’da bir savunma sistemi olarak geliştirilen Krav Maga ve Rusya’nın hala kullanılmaya devam eden kişisel savunma disiplini Sistema da GGM modelleri arasında kaydedilebilir. 21. Yüzyıla gelindiğinde farklı ülkelerin ve kültürlerin askeri, polis ve güvenlik ekollerinden gelen Yakın Dövüş modelleri, geleneksel savaş sanatları ya da modern savunma sistemleriyle harmanlanarak çağdaş güvenlik uygulamalarında çok geniş bir çeşitlilik yelpazesi sunmaktadır

Keywords

Abstract

Although Hand to Hand Combat (H2H) or Close Quarters Combat (CQC) is a defense discipline with its historical roots in military and institutional-official security, after requirements and necessities of contemporary urban environment it has spread to civil sectors as well in different versions. Modern origins of Hand to Hand Combat, which continues today, is coming from World War II and names such as William Fairbairn, Rex Applegate, Bill Underwood. Krav Maga which was developed as a self-defense system in Europe and Systema which is still used in Russia as a fighting system can be seen also among H2H combat models. When we have come to 21st Century Close Quarters Combat models of military, police and security schools from different countries and cultures have been blended with traditional martial arts and modern self-defense systems, provided a wide range of variety.

Keywords