I. DÜNYA SAVAŞI BAŞLARINDA FRANSIZ BASININDA ENVER PAŞA ALGISI

Author:

Year-Number: 2017-12
Number of pages: 1908-1916
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Sanayi devrimini tamamlayıp sömürgeci düzenin egemen gücü olma yarışına giren Batılı güçler, elde ettikleri askeri gücü, toprak ve sömürge anlaşmazlıkları üzerinden deneme hevesi içerisine girmişlerdi. Avrupa’da çıkacak olası bir savaşın birkaç ay süreceğini sanan bu devletler İngiltere, Fransa, Rusya ve Almanya, Avusturya Macaristan İmparatorluğu olmak üzere iki kutba ayrılmışlardı. 1914 yılına gelindiğinde Osmanlı Devleti bu devletlerle bağlaşma çabası içerisine girmiş, Üçlü İtilafı oluşturan İngiltere, Fransa ve Rusya’yla gerçekleştirdiği temaslardan umduğunu bulamamıştı. Henüz 33 yaşındayken Harbiye Nazırlığı, Erkan-ı Harbiye Reisliği ve Başkomutan Vekilliği görevlerini üstlenen Enver Paşa, Birinci Dünya Savaşı’na giden süreçte Osmanlı Devleti’nin diplomasisinde söz sahibi haline gelmişti. Olası bir savaşta Fransa’nın rakibinin Almanya olacağı gerçeğinden hareketle, Türk-Alman yakınlaşmasında büyük rol oynayan Enver Paşa, 1914 yılına gelindiğinde Fransız basının ilgi odağı haline gelmişti. Kendisiyle ilgili yapılan biyografik haberler savaş yaklaştıkça, yerini stratejik niyetiyle ilgili endişelere bırakmıştı. Savaşın patlak vermesiyle birlikte Fransa’da basın Enver Paşa’yı eleştirmeye başlamıştı. Bu makalede, I. Dünya Savaşı sürecinde Fransız basınının Enver Paşa’yla ilgili tutumu ve yaratmaya çalıştığı algı irdelenmektedir

Keywords

Abstract

The Western Powers which completed the industrial revolution and entered the race to become sovereign power of the colonialist regime were enthusiastic about testing their achieved military power on territorial and colonial disputes. Those countries which thought that an eventual war in Europe would last in a few months were divided into two as Great Britain, France, Russia and Germany, Austro-Hungarian Empire. When it came to 1914, the Ottoman Empire struggled to tie up with these states and could not find what it hoped for contacts with Great Britain, France and Russia which constituted the Triple Entente. Enver Pasha who undertook posts of Minister of War, Chief of State and Vice Commander in Chief at the age of 33, had a voice in diplomacy of the Ottoman Empire in the process of the First World War. Enver Pasha who played major role in the Turkish-German rapprochement, became the center of attention of the French press in 1914, in the view of the fact that Germany would be the rive of France in an eventual war. As the war approached, biographical news about him gave place to concerns about his strategic intention. The press in France began to criticize Enver Pasha by the outbreak of war. In this article, attitude of French press related with Enver Pasha in the early First World War and the perception that the press tried to create are examined.

Keywords