OTELLERDE YÖNETİM MUHASEBESİ UYGULAMALARI: MALİYET-HACİM-KÂR ANALİZLERİ ÜZERİNE BİR UYGULAMA

Author:

Year-Number: 2017-11
Number of pages: 1840-1849
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Maliyet-hacim-kâr analizleri yönetim muhasebesinin önemli bir aracıdır. Tahmini sonuçları belirlemek için kullanılmakta olan bu analiz bir işletmenin satış fiyatları, maliyetleri ve satış hacmi arasındaki ilişkilerin kârlılık üzerindeki etkilerini incelemektedir. Bir işletmenin maliyet-hacim-kâr analizlerinin yapılabilmesi için öncelikle maliyetlerinin bilinmesi gerekmektedir. Bu analiz, kâr elde etmek amacıyla kurulan otel işletmeleri için de çeşitli kolaylıklar sağlamaktadır. Otel yöneticileri, maliyet-hacim-kâr analizleri yardımıyla gelirler ile giderlerin hangi seviyede eşitleneceğini ve kâra geçeceğini hesaplayabilirler. Bu nedenle maliyet-hacim-kâr analizleri geleceğe ışık tutan, belirsizlikleri ortadan kaldıran ve sonuçların doğru bir şekilde değerlendirilmesini sağlayan bir analizdir. Maliyet-hacim-kâr analizlerinin hizmet işletmeleri arasında büyük yer ve öneme sahip olan konaklama işletmelerinde uygulanabilirliğini incelemek amacıyla bu çalışma yapılmış ve uygulama sonuçları ortaya konmuştur.

Keywords

Abstract

Cost-volume-profit analysis is an important tool in management accounting. This analysis, which is used to determine estimated results, examines the effects of an operator’s profitability on the relationships between sales prices, costs and sales volume. In order to manage cost-volume-profit analysis of an enterprise the costs need to be determined and known. This analysis also provides a variety of facilitations for the establishment of profitable hotels. Hotel managers can calculate the income and expenses to be equalized and accumulated at the same level with the help of cost-volume-profit analysis. Therefore, cost-volume-profit analysis provides a projection of the future, removes uncertainties, and ensures that the results are accurately attained and assessed. In order to examine the applicability of the cost-volume-profit analysis in accommodation businesses which are of great impotence and constitute the majority of services business this study is conducted and application results are revealed.

Keywords