YÜRÜNEBİLİR MEKANLARIN ÇEVRESEL ÖZELLİKLERİNİN YERE BAĞIMLILIK DUYGUSUNA ETKİSİ: TRABZON KIYI BANDI ÖRNEĞİ

Author:

Year-Number: 2017-11
Number of pages: 1701-1708
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Kentsel açık mekanlarda, yollar, sokaklar, meydanlar, parklar ve kıyı alanları gibi konumlar insan-çevre etkileşimini oluşturan önemli açık mekanlardır. Bu konumlardan özellikle kıyı rekreasyon alanları, özellikle hareket alanı oluşturması ve sosyal etkileşime olanak sağlaması açısından oldukça önemlidir. Bu boyutuyla kıyı rekreasyon alanları, insanın yüzyıllardır en temel etkileşim aracı olan yürüme deneyimine olanak sağlamaktadır. Yürünebilir mekanlar, yalnızca fiziksel aktivite anlamında iyi yürüme olanakları sunmanın yanında, kişinin sosyal ve duygusal ihtiyaçlarına da yanıt verebilecek çevresel özellikleri sunmalıdır. Literatürde yürünebilirliği etkileyen başarılı çevresel özelliklerin neler olduğu, özellikle geniş ölçekli yayalaştırma alanları üzerinden çalışılmıştır. Bu çalışma daha küçük ölçekli yürüyüş aksının, kullanıcılarda işlevsel bağlılık (yere bağımlılık) oluşturan çevresel özelliklerin neler olduğunu ortaya koymayı amaçlamıştır. Bu kapsamda Trabzon kıyı bandında 115 katılımcı ile 2017 yılının mayıs ve eylül ayları arasında anket çalışması gerçekleştirilmiştir. Sonuç olarak kullanıcıların yürüme davranışı açısından işlevsel bağlılıklarını etkileyen çevresel faktörler, gerçekleştirilen regresyon analizleri sonucunda ortaya koyulmuştur. Çalışma sonucunda kıyı bandı yürüyüş aksında kullanıcıların işlevsel bağlılıklarını arttıran çevresel faktörlerin konfor, güvenlik, ulaşılabilirlik ve sosyalleşme faktörleri olduğu ortaya koyulmuştur.

Keywords

Abstract

In urban open spaces, locations such as roads, streets, squares, parks and coastal areas are important open spaces forming human-environment interaction. Especially coastal recreation areas from these positions are very important in terms of providing a place for movement and social interaction. With this dimension, coastal recreation areas allow people to experience walking as the most basic means of interaction for centuries. Walkable spaces should offer environmental attributes that can also respond to one's social and emotional needs, as well as providing good walking opportunities in the sense of physical activity. In the literature, what is the most successful environmental attributes that affect walkability, especially the large-scale pedestrian areas. This study aimed to reveal what the environmental attributes that make functional attachment (place dependence) in the users of the smaller scale walking axis. In this context, a survey was conducted between May and September of 2017 with 115 participants in the Trabzon coastal zone. As a result, the environmental factors affecting the functional attachment of the users in terms of walking behavior were revealed as the result of the regression analysis. As a result of the study, it has been revealed that environmental factors that increase the functional attachment of the users in the coastal shoreline are comfort, safety, accessibility and sociability factors.

Keywords