KULLANICI MEMNUNİYETİ VE ÇEVRE YANLISI DAVRANIŞ EĞİLİMİ: UZUNGÖL TABİAT PARKI ZİYARETÇİLERİ ÖRNEĞİ

Author:

Year-Number: 2017-10
Number of pages: 1508-1516
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Günümüzde tabiat parkları, sunduğu doğal güzelliklerinin yanında, sahip oldukları bu özellikler ile rekreasyonel kullanımlara da olanak sağlayan ve oldukça önemli turizm potansiyeli taşıyan konumlardır. Bu boyutuyla doğa tabanlı rekreasyon alanlarında koruma – kullanım dengesini araştıran çalışmalar oldukça önem kazanmaktadır. Rekreasyonel aktivitelerin plansız oluşumu ve doğaya olumsuz müdahaleler, bugün önemli sayılan doğa tabanlı turizm alanlarının ileride ziyaretçi sayılarının önemli düzeyde düşüş yaşayacağının işaretidir. Bu nedenle bu çalışma, zengin flora ve faunasıyla oldukça önemli turizm potansiyeline sahip Uzungöl Tabiat Parkı kullanıcılarının memnuniyet faktörleri ve çevre yanlısı davranış eğilimleri arasındaki ilişkiyi incelemiştir. Çalışmanın amacı rekreasyonel amaçlı park kullanıcılarının memnuniyet faktörlerinin belirlenmesi ve çevre yanlısı davranış eğilimleri üzerinde etkilerinin ortaya koyulmasıdır. Bu kapsamda Uzungöl Tabiat Parkında 240 katılımcı ile 2017 yılının Haziran ve Eylül ayları arasında anket çalışmaları gerçekleştirilmiştir. Sonuç olarak katılımcıların memnuniyet faktörleri doğal güzellikler, aktivite olanakları, sosyalleşme, ulaşılabilirlik ve ekipman olanakları olarak belirlenmiştir. Bu faktörlerin çevre yanlısı davranış eğilimi üzerindeki etkilerini ortaya koymak amacıyla regresyon analizleri gerçekleştirilmiş ve çevre yanlısı davranış eğilimini açıklayan model ortaya koyulmuştur. Çalışma sonucunda Tabiat parkında çevre yanlısı davranış eğilimini arttıran memnuniyet faktörleri doğal güzellikler, aktivite olanakları, sosyalleşme ve ekipman olanakları olarak belirlenmiştir. Bu doğrultuda çalışmanın sonucunda, kültürel ve doğal kaynakları korumakla görevli planlayıcılar ve yöneticiler için hangi kritelerin göz önünde bulundurulması gerektiği önerilmiştir.

Keywords

Abstract

Today, nature parks, besides the natural beauties that they offer, are places that carry recreational uses with these features they possess and carry a considerable tourism potential. With this dimension, studies that study conservation - use balance in nature - based recreation areas gain importance. Unplanned occurrences of recreational activities and negative interventions to nature indicate that the number of nature-based tourism areas, which are considered to be important today, will decrease considerably in the future. For this reason, this study examines the relation between the satisfaction factors of the users of Uzungöl Nature Park and pro-environment behavior tendencies, which has a considerable tourism potential with its rich flora and fauna. The purpose of the study is to determine the satisfaction factors of recreational park users and to determine the effects on pro-environment behavior tendencies. Within this scope, a survey was conducted between June and September of 2017 with 240 participants at Uzungol Nature Park. As a result, participants' satisfaction factors were determined as natural beauties, amenities, socialization, accessibility and equipment possibilities. Regression analyzes were conducted to reveal the effects of these factors on the tendency towards pro-environment behavior and a model explaining the trend of pro-environment behavior was put forward. As a result of the study, satisfaction factors that increase the tendency towards environment-friendly behavior in the natural park are determined as natural beauties, amenities, socialization and equipment possibilities. As a result of working in this direction, it has been suggested which criteria should be taken into consideration for planners and managers who are responsible for protecting cultural and natural resources.

Keywords