REKREASYONEL SPOR AKTİVİTESİ LİDERLİĞİ ÖLÇEĞİ

Author:

Year-Number: 2017-10
Number of pages: 1461-1469
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu araştırma, rekreasyonel spor alanında çalışan uygulayıcıların liderlik özelliklerinin ortaya konması amacıyla gerçekleştirilmiştir. Bu amaç doğrultusunda alan yazın taraması yapılarak rekreasyonel spor liderlerinin özellikleri incelenmiştir. Sonrasında spor rekreasyonu alanında çalışan uygulayıcılar, rekreasyon bölümü öğrencileri ve rekreasyon bölümü öğretim üyeleri ile ayrı ayrı gerçekleştirilen odak grup görüşmeleri ile uygulayıcı rekreasyonel liderlerin özellikleri hakkında görüşleri alınmıştır. Görüşmeler sonucunda ortaya çıkarılan ifadelerden bir ölçek formu oluşturulmuştur. 304 katılımcıya uygulanan bu ölçek formundan elde edilen bulgular açımlayıcı faktör analizini tabi tutulmuştur. Faktör analizi sonucunda ortaya 9 boyut ve 39 ifadeden oluşan bir yapı çıkmıştır. Boyutlar sırasıyla yönetme becerisi, uygulama, kişilik, bilgi, liderlik davranışı, duygu yönetimi, deneyim, aktiviteye adaptasyon ve iletişim becerisi olarak belirlenmiştir.

Keywords

Abstract

The purpose of this study is to find out the leadership qualities of practitioners working in the field of sports. For this purpose, the qualities of recreational sports leaders have been studied by carrying out a literature review. Following that seperate focus group interviews were made with sports recreation practitioners, students of recreation department and faculty of recreation department and their views on the qualities of practitioner recreational leaders were asked. A scale form was created using the statements obtained in the interviews. Exploratory factor analysis was applied to the data obtained from this scale form completed by 304 participants. As a result of the factor analysis, a structure consisting of 9 dimensions and 39 statements were found. The dimensions are management skills, practice, character, knowledge, leadership style, emotional intelligence, adaptation- coordination and communication skills respectively.

Keywords