EVRENSEL PERYODİK GÖZDEN GECİRME: ABARTILMIŞ BİR SÜREÇMİDİR?

Author:

Year-Number: 2017-11
Number of pages: 1787-1795
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Özet İnsan Hakları Komisyonu siyasallaşmanın, çifte standardın ve devletler arasında seçici olmanın merkezi olması nedeniyle İnsan Hakları Konseyi ile değiştirilmiştir. Bu problemler BM İnsan Hakları mekanizmasının asli görevi olan insan haklarını korumak ve teşvik etmenin yerine siyası anlaşmazlıkları ön plana çıkarmasına sebep olmuştur. İnsan Hakları Konseyi 'Evrensel Periyodik Gözden-Geçirme' süreci ile hesap verebilirlik, şeffaflık, seçici olmamak, kapsayıcılık, politik olmamak, tamamlayıcılık, tarafsızlık, bütünleyicilik, ve periyodiklik gibi kavramları uygulayarak bahsedilen suçlamaları engellemeye çalışmaktadır. 'Evrensel Periyodik Gözden-Geçirme' üçüncü Gözden-Geçirmeyi yapmakta olup (2008-2011, 2012-2016, ve 2017-2021) üye devletlerin insan hakları sicillerini gözden geçirmektedir. Bu nedenle, bu makale, gecen bu süre zarfında haklı olarak şu sorunun cevabını aramaktadır, 'Evrensel Periyodik Gözden-Geçirme' İnsan Hakları Komisyonun karşılaşmış olduğu problemlerin üstesinden gelinmesi anlamında İnsan Hakları Komisyonu içinde fazla abartılmış bir süreç midir.

Keywords

Abstract

Abstract The Commission on Human Rights was replaced with the Human Rights Council due to being the centre of politicization, double standards and selective among states. These are the problems which bring political disagreements into the forefront within the UN Human Rights mechanism rather than its actual duty which is to promote and to protect human rights in national and international levels. Thus the Human Rights Council with the Universal Periodic Review (UPR) has emerged with the notions such as accountability, transparency, non-selectivity, inclusiveness, de-politicisation, impartiality, periodicity and complementary, to prevent these accusations. Specifically the UPR is now in its third cycle (2008 to 2011, 2012 to 2016, 2017 to 2021) to review member states' human rights records. In this paper, after such time, it is justifiably asked as to whether the UPR is an overrated process or not within the Human Rights Council in terms of overcoming the problems that the Commission faced.

Keywords