BİR TEKSTİL İŞLETMESİNDE BENZETİM YÖNTEMİYLE MONTAJ HATTI DENGELEME UYGULAMASI

Author :  

Year-Number: 2017-10
Language : null
Konu :
Number of pages: 1355-1365
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Tekstil endüstrisi Türkiye ekonomisinin lokomotif sektörlerinden biridir. Üretimin önemli bir kısmı yurt dışına ihraç edilmektedir. Türk tekstil sektörünün dünya tekstil sektöründe önemli bir paya sahiptir. Son zamanlarda bütün sektörlerde olduğu gibi tekstil sektöründe de global rekabet hız kazanmıştır. Bu rekabette ayakta kalabilmek için üretici firmalar maliyetlerini düşürmek zorundadırlar. Tekstil endüstrisi de emek yoğun bir sektör olduğu için maliyetleri düşürmek için öncelikle işgücü planlamasının verimli yapılması gerekir. Üretim hattında işçilerin verimli bir şekilde kullanılması hem işçilik maliyetlerini düşürecek, hem de üretim kapasitesini artıracaktır. Bu çalışmanın amacı düşük verimle çalışan bir tekstil fabrikası için montaj hattı dengeleme çalışması yapmaktır. Montaj hatlarının dengelenmesiyle üretim işçi maliyetleri düşürülebilmekte ve birim zamanda üretim bandından çıkan çıktı sayısı artmaktadır. Dolayısıyla işletmenin kapasite kullanım oranı artmaktadır. Bu çalışmada montaj hattının dengelenmesi ve üretim süreçlerinin iyileştirilmesi için benzetim yöntemi kullanılmıştır. Bu yöntem kullanılarak söz konusu işletmenin kapasite kullanım oranları büyük oranda artmıştır. Üretim hattındaki işçiler daha verimli kullanılarak aynı işçi sayısıyla üretim kapasitesi artırılmıştır. Ayrıca çalışmada, tekstil gibi emek yoğun endüstriler üretim sahalarında benzetim tekniğini kullanarak işçi gücü planlamasını çok daha pratik ve verimli bir şekilde yapılabileceği sonucuna varılmıştır.

Keywords

Abstract

Textile industry is one of the locomotive sector of Turkey's economy. Big proportion of the manufacuring goods is exported to abroad. The Turkish textile industry has an important share in the world textile sector Recently, global competition has gained momentum in the textile sector as well as in all sectors. In order to survive this competition, manufacturers have to reduce their costs. Since the textile industry is also a labor-intensive industry, it is necessary first to make efficient labor planning in order to reduce costs. The efficient use of workers in the production line will reduce labor costs and increase production capacity The aim of this study is to do assembly line balance for a textile factory that operates with low efficiency. By balancing the assembly lines, production labor costs can be reduced and the number of output from the production line increases. As a result, the capacity utilization rate of the plant is increasing. In this study, a simulation method was used to balance the assembly line and improve the production process. Using this method, the capacity utilization rate of the production line increased greatly. Workers on the production line were used more efficiently and the production capacity increased with the same number of workers In addition, it is concluded labor-intensive industries such as textiles, labor force planning can be done much more practically and efficiently by using the technique of simulation.

Keywords


 • Caputo, A.C., Palumbo, M., (2005). "Manufacturing Re-insourcing in the Textile Industry: A Case Study",

 • Caputo, A.C., Palumbo, M., (2005). "Manufacturing Re-insourcing in the Textile Industry: A Case Study", Industrial Management & Data Systems, 105( 2): 193-207.

 • Choi K., Ko, H., (2005). "Research Problems in Clothing Simulation", Computer-Aided Design, 37:585-592.Çantaoğlu, M. (2009). "Çift Taraflı Montaj Hattı Dengeleme: Benzetim Destekli Endüstriyel Bir Uygulama", Yüksek Lisans Tezi, Erciyes Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Kayseri.

 • Çerçioğlu, H. (2009). "Stokastik Paralel Montaj Hattı Dengeleme Problemi İçin Yeni Modeller", Doktora Tezi, Gazi Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Ankara.

 • Erkut, H. (1992). Yönetimde Benzetim Yaklaşımı (2. Baskı). İrfan Yayımcılık, İstanbul.

 • Eryürük, S.H., (2012). "Benzetim ve Sezgisel Hat Dengeleme Teknikleri Kullanarak Konfeksiyon Montaj Hattı Tasarımı", Tekstil ve Konfeksiyon, 4:360-368.

 • Eryürük, S.H. vd., (2014). "Etek Üretimi Yapan Bir Konfeksiyon İşletmesinde Montaj Hattı Dengeleme Çalışması", Journal of Textiles and Engineer, 21(96):21-26.

 • Fozzard G. vd., (1996). "Simulation of Flow Lines in Clothing Manufacture. Part 1: Model Construction", International Journal of Clothing Science and Technology, 8(4):17-27

 • Güngör, M., (2012). "Hazır Giyim İşletmesinde Kaynak Kısıtlı Karma Modelli Montaj Hattı Dengeleme Ve Uygulaması", Doktora Tezi, Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.

 • Güngör, M., Ağaç S., (2014). "Bir Hazır Giyim İşletmesinde Kaynak Kısıtlı Karma Modelli Montaj Hattı Dengeleme", Tekstil ve Konfeksiyon, Vol: 24(4): 405-412.

 • Halaç, A., (1982). İşletmelerde Benzetim Teknikleri, İstanbul Üniversitesi, İstanbul.

 • Hui, C.L.P., Ng, S.F.F., (1999). "A Study of the Effect of Time Variations for Assembly Line Balancing in the Clothing Industry", International Journal of Clothing Science and Technology, 11(4): 181-188.

 • Karabay, G., (2010). "Bir Konfeksiyon İşletmesinde Üretim Planlaması ve Optimizasyonu", Doktora Tezi, Dokuz Eylül Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, İzmir.

 • Keskintürk, T. ve Küçük, B. (2006). "Karışık Modelli Montaj Hatlarının Genetik Algoritma Kullanılarak Dengelenmesi", Yönetim, 17: 52-63.

 • Kurşun, S., (2007). "Tekstil Endüstrisinde Benzetim Tekniği ile Üretim Hattı Modellemesi ve Uygun İş AkışStratejisinin Belirlenmesi", Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.

 • Kurşun S., Kalaoğlu F., (2009). "Simulation of Production Line Balancing in Apparel Manufacturing", Fibres & Textiles in Eastern Europe, 17(4): 68-71.

 • Özcan, U., (2009), "Çift Taraflı Montaj Hattı Dengeleme Problemleri İçin Yeni Çözüm Önerileri", Doktora Tezi, Gazi Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Ankara.

 • Tekin, M. (2005). Üretim Yönetimi. Günay Ofset, Konya.

                                                                                                    
 • Article Statistics