RUH SAĞLIĞI ALANINDA GÜÇLENDİRME YAKLAŞIMININ ÖNEMİ

Author:

Year-Number: 2017-10
Number of pages: 1278-1284
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu çalışma ruhsal hastalığı olan bireylere bakım veren ebeveynlerin yaşadıkları güçlerle baş edebilmelerinde güçlendirme yaklaşımının önemini vurgulamaktadır. Ruhsal hastalığı olan bireye bakım vermek, özellikle bu bireylerin ebeveynlerinin tüm yaşam seyrini değiştirebilmekte ve yaşamları üzerinde kontrol kaybına neden olabilmektedir. Hastalık sürecinde bakım veren bireyler, hastalık semptomları, bakım verme süreci, aile ve toplum baskısı ve damgalanma gibi nedenlerden dolayı süreçle baş edemeyecek hale gelebilmektedir. Bu noktada güçlendirme yaklaşımının, bakım veren bireyler üzerindeki etkilerinin incelenmesi oldukça önemlidir. Bu amaçla bu çalışmada öncelikle güçlendirme yaklaşımı hakkında bilgi verilmiş ve sonrasında ruh sağlığı alanı ve güçlendirme yaklaşımı arasındaki ilişkiye yer verilmiştir.

Keywords

Abstract

This study emphasizes the importance of empowerment parental care for individuals with mental illness in coping with the problems they live in. Giving care to an individual with a mental illness can change the whole course of life of the parents of these individuals and cause loss of control over their lives. Individuals who care for the disease process may become unable to cope with disease symptoms, care giving process, family and community pressures and stigma. It is very important to examine the impact of the empowerment approach at this point on the caregiving individual. For this purpose, in this study, firstly information about the empowerment approach was given and then the relation between the mental health field and the empowerment approach was given.

Keywords