KISA SÜRELİ YURT DIŞI EĞİTİMİ: ERASMUS ÖĞRENCİLERİNİN DİL ÖĞRENME DENEYİMLERİ

Author:

Year-Number: 2017-10
Number of pages: 1265-1277
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Yurt dışında eğitim görmek, günümüz globalleşen dünyasında daha da önem kazanmaktadır. Erasmus Programı ile bir veya iki dönemi yurt dışında geçiren üniversite öğrencileri, farklı açılardan çeşitli deneyim kazanma fırsatını bulurlar. Bu açılardan biri de şüphesiz dil öğrenmedir. Yurt dışında eğitim görmenin, öğrencilerin dil öğrenme sürecini etkilemesi beklenmektedir. Bu nedenle, çalışma üç Erasmus öğrencisinin dil öğrenme deneyimlerini ele almaktadır. Vaka çalışması olduğu için katılımcıların deneyimlerini derinlemesine inceleme amacıyla farklı nitel veri toplama araçları kullanılmıştır. Katılımcılar, değişim programı ile Türkiye’den Polonya’ya gitmişlerdir. Veriler içerik analizi ile incelenmiştir. Çalışmanın sonunda, farklı bir ortamda problem yaşamalarına rağmen, yurt dışında eğitim görmenin öğrencilerin dil öğrenme yaklaşımlarında olumlu bir etkisi olduğu bulunmuştur.

Keywords

Abstract

Study-abroad gains more importance in today’s globalized world. Spending one or two semesters abroad through Erasmus Programme, university students find the opportunity to have various experiences from different aspects. One of these aspects is undoubtedly language learning. Studying abroad is expected to pose influences upon students’ language learning process. Therefore, the present study dealt with the language learning experiences of three mobility students. Since the study took the form of case study, different qualitative data collection tools were used to explore the participants’ experiences in depth. The participants went from Turkey to Poland temporarily as a member of exchange programme. The data were subjected to content analysis. The results showed that temporary study-abroad had a positive effect on the students’ language learning approaches even though they had problems in a foreign environment.

Keywords