ÇİN FELSEFESİNDE FENG-SHUİ VE PEYZAJDA UYGULANMASI

Author :  

Year-Number: 2017-7
Language : null
Konu :
Number of pages: 221-224
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Feng-shui insan ve doğa arasındaki dengeyi ve uyumu hedefleyen bir tasarım olup, tasarım meslek disiplinlerini ilgilendiren geniş kapsamlı bir olgudur. Çağımızda Feng-shui sadece geleneksel kültür değil, ayrıca bir bilim dalıdır. Son yıllarda, yabancı bilim adamları feng-shui ile ilgili araştırmalar yapmıştır. Feng-shui Çin geleneksel doğa ve çevre kavramının, mimari kültürünün ve bahçe sanatının oluşumunda önemli etken Olmuştur, Çin tarihi geleneksel bahçe planlama ve tasarım ilkeleri de feng-shui felsefesinden esinlenmiştir. Buna dayanarak çalışmada, feng-shui felsefesi tanıtılacaktır, esas olarak feng-shui felsefesinin peyzaj tasarımındaki kullanımı analiz edilecektir

Keywords

Abstract

Feng-Shui is a design aiming to balance between human and nature and has gat a wide scope related different professional disciplines. In this age, Feng-Shui is a traditional culture as well as a science branch. In recent years, foreign scientists have researched about Feng-Shui. FengShui made an extensive effect during the formation of the traditional nature and environmental term, architecture culture and garden art. Historical traditional Chine garden planning and designing principals were inspired from Feng-Shui philosophy. In this article, according to performed study, Information about Feng Shui philosophy will be given and basically using the Feng-Shui phylosopy in landscape design will be analyzed.

Keywords


 • Chen, C. Z. 2005. 园林情义(Yuanlin Qingyi). Jiang-su Wen-yi Yayınları, Jiangsu, Çin. ss: 306

 • Chen, C. Z. 2005. 园林情义(Yuanlin Qingyi). Jiang-su Wen-yi Yayınları, Jiangsu, Çin. ss: 306 Rossbach, S. 1984. Feng Shui. Rider, London.

 • Rossbach, Sarah, 2001. Feng Shui İle İç Mekân Dekorasyonu, Dharma Yayınları, İstanbul.

 • Too, L. 1997. The Complete Illustrated Guide to Feng Shui. Great Britain: Element Books Inc, Shaftesbury. Pp: 224

 • Yu, Kongjian, 1994. "Landscape into Places: Feng - Shui Model of Place Making and Some Cross- cultural Comparisons", Council of Educator's - in Landscape Architecture Annual Conference

 • Yan, L. C. 1963. A Feng Shui Model as a Location Index Annals of the Association of American Geographers. Wiley, 64/4, 23-45.

 • Zedung, Mao, 1966. Four Essays on Philosophy, Foreign Languages Press, Peking, Çev. N. Solukça, Teori ve Pratik, Sol Yayınları, 1978.

                                                                                                    
 • Article Statistics