Doğrudan Yabancı Sermaye Yatırımları

Author:

Year-Number: 2017-4
Number of pages: 1-11
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu makalenin yazılma amacı; Yabancı sermaye yatırımının tanımı, faydaları ve sakıncaları, doğrudan yabancıların kararlarını etkileyen faktörleri, uluslararası çeşitlendirme, yabancı sermaye yatırımlarında yer seçimini etkileyen faktörlerden kısaca bilgi sahibi olmaktır. Doğrudan yabancı sermaye yatırımlarının nitelikli işgücü bakımından daha gelişmiş ülkelerde ekonomik büyüme üzerinde olumlu etki yapmaktadır. Gelişmekte olan ülkelerin sahip oldukları ucuz işgücü arzı uluslararası ticarette, özellikle emek-yoğun mallarda, bu ülkelerin karşılaştırmalı üstünlüğünü oluşturmaktadır. İşletmelerin yatırım yapacakları yerin seçiminde ev sahibi ülkenin çekici faktörleri etkili olduğu gibi kaynak ülke kaynaklı itici faktörler de işletmelerin yabancı sermaye yatırımı yer seçiminde etkili olabilmektedir. İşletmeler hâlihazırda faaliyet gösterdikleri pazarları korumak veya yeni pazarlarda faaliyet göstermek için doğrudan yabancı sermaye yatırımına yönelebilirler. Yatırımcılar bir ülkeye yatırım kararı alırken, yatırımın en kısa zamanda en az maliyetle faaliyete geçmesini istemektedirler. Ev sahibi ülkenin pazar büyüklüğü ile ülkeye gelen doğrudan yabancı sermaye yatırımları arasındaki ilişki araştırmacılar tarafından defalarca incelenmiştir.

Keywords

Abstract

The purpose of this article is to write; Definition, Benefits, Foreign Factors Affecting Foreign Direct Investments, İnternationalization,Having Knowledge of Factors Affecting Place Choice in Foreign Capital İnvestments. Foreign direct investment has a positive impact on economic growth in more developed countries in terms of qualified labor force. The cheap labor supply of developing countries has a comparative advantage in international trade, especially in labor-intensive goods. The attractiveness factors of the host country are influential in choosing the place where the enterprises will invest, and the driving factors originating from the source country can also be effective in the choice of location of the foreign capital investments of the enterprises. Businesses can move directly to foreign capital investment to protect the markets they currently operate or to operate in new markets. When investors make a decision to invest in a country, they want the investment to move at the least cost with the least cost. The relationship between the market size of the host country and the foreign direct investment from the country has been repeatedly examined by researchers

Keywords