TOPSIS Yöntemi İle Yeni Kurulması Planlanan Tavuk Çiftliği İçin Bazı Tavuk Irklarından Uygun Olanın Belirlenmesi: Kahramanmaraş’ta Bir Alan Çalışması

Author:

Year-Number: 2016-2
Number of pages: 1-11
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Ekonomik gelişmeler işletmeler için girdilerin optimize edilmesini gerektirmektedir. Hayvan yetiştiriciliğinde optimum ırkın bulunması maliyetlerin düşürülmesi ve karın maksimize edilmesinde etkin rol oynamaktadır. Buradan yola çıkarak mevcut çalışma Kahramanmaraş’ta kurulması planlanan bir tavuk çiftliğinde yetiştirilmesi en uygun olan ırkın belirlenmesini amaçlamaktadır. Bu amaçla öncelikle mevcut çalışmaların yazın taraması gerçekleştirilmiş ve kullanılabilecek ölçütler belirlenmiştir. Mevcut yetiştiricilerden elde edilen verilerle bu kriterler ağırlıklandırılmıştır. TOPSIS yöntemi ile elde edilen ağırlıklar ırkların özellikleri ile ölçümlenmiş ve sonuç olarak Leghorn ırkının mevcut kriterlere göre en verimli ırk olabileceği bulunmuştur.

Keywords

Abstract

Economic developments require inputs to be optimized for businesses. Finding the optimal breed in animal breeding plays an active role in reducing costs and maximizing profits. Moving from here, the current study aims to determine the most suitable breeding in a poultry farm planned to be established in Kahramanmaras. With this aim, the literature review of existing studies has been carried out and the criteria that can be used have been determined. These criteria are weighted according to the perceptions of current farmers. By TOPSIS method, the weights obtained were measured by the characteristics of the breeds and as a result it was found that the Leghorn breed could be the most productive race according to the existing criteria.

Keywords