Hayat Boyu Öğrenme Bir Gelişim ve Katılım Perspektifi ve Hayat Boyu Öğrenme İmkânı Veren Kurum ve Kuruluşlar

Author :  

Year-Number: 2024-Cilt 10 Sayı 5
Yayımlanma Tarihi: 2024-05-27 22:15:32.0
Language : Türkçe
Konu : Diğer…
Number of pages: 823-825
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu makale, hayat boyu öğrenmenin önemini ve etkilerini incelerken, özellikle bireylerin gelişim süreçleri ve toplumsal katılım üzerindeki rolünü vurgulamaktadır. Geleneksel eğitim modellerinin ötesine geçerek, hayat boyu öğrenme kavramını daha kapsamlı bir şekilde ele almayı amaçlamaktadır. Bu bağlamda, bireylerin yaşamları boyunca sürekli olarak öğrenme fırsatlarına erişiminin önemi ve bu sürecin toplumsal, ekonomik ve kişisel düzeyde nasıl desteklenebileceği tartışılmaktadır. Makale aynı zamanda hayat boyu öğrenmenin sağladığı fırsatlar ve bu sürecin bireylerin kişisel ve profesyonel gelişimine nasıl katkı sağladığını da ele almaktadır. Türkiye'de hayat boyu öğrenme fırsatlarına erişimi artırmayı ve bu alanda faaliyet gösteren kurum ve kuruluşları tanıtmayı amaçlamaktadır. Geleneksel eğitim kurumlarının yanı sıra, devlet destekli kuruluşlar, sivil toplum örgütleri ve diğer paydaşların da hayat boyu öğrenme alanında önemli roller üstlendiği vurgulanmaktadır. Makale, Türkiye'deki hayat boyu öğrenme alanında mevcut durumu değerlendirirken, bireylere sağlanan fırsatlar ve bu fırsatların genişletilmesi için öneriler sunmaktadır.

Keywords

Abstract

This article examines the importance and effects of lifelong learning, particularly emphasizing its role in individuals' development processes and social participation. It aims to go beyond traditional education models and address the concept of lifelong learning more comprehensively. In this context, the importance of individuals' access to continuous learning opportunities throughout their lives and how this process can be supported at the social, economic and personal levels are discussed. The article also discusses the opportunities provided by lifelong learning and how this process contributes to the personal and professional development of individuals. It aims to increase access to lifelong learning opportunities in Turkey and to introduce institutions and organizations operating in this field. It is emphasized that, in addition to traditional educational institutions, state-supported organizations, non-governmental organizations and other stakeholders play important roles in the field of lifelong learning. While the article evaluates the current situation in the field of lifelong learning in Turkey, it offers the opportunities provided to individuals and suggestions for expanding these opportunities.

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics