Sosyal Medyada Dezenformasyon: Gazze Savaşına İlişkin Haberlerin Teyit.org Üzerinden İncelenmesi

Author :  

Year-Number: 2024-Cilt 10 Sayı 5
Yayımlanma Tarihi: 2024-05-24 15:05:24.0
Language : Türkçe
Konu : Gazetecilik ve Medya Çalışmaları
Number of pages: 755-765
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

İnternetin ve dijital teknolojilerin gelişimiyle birlikte iletişim alanı önemli değişimler yaşamıştır. Sosyal medya ağları bu değişimin öncüsü olmuştur. Sosyal medyanın hız temelli olması bilgi ve haber güvenliğini sorunlu hale getirmiştir. Bilgi ve haberlerin bilinçli bir şekilde yanlış ve yanıltıcı bir şekilde paylaşılması ise çok daha büyük sorunları beraberinde getirmektedir. Bir amaç doğrultusunda yanıltıcı bilgi aktarımı olan dezenformasyon, sosyal medya ağları ile birlikte çok daha kolay ve yaygın hale gelmiştir. Özellikle kriz anlarında toplumu yönlendirmek ve durumdan bir çıkar elde etmek için yoğun bir dezenformasyona dayalı propaganda görülmektedir. Bu anlamda çalışmada 7 Ekim 2023 tarihinde başlayan Filistin-İsrail Savaşı ile ilgili sosyal medyada yapılan dezenformasyonlar incelenmiştir. Teyit.org haber ve içerik doğrulama platformunda incelenen dezenformasyon içerikleri nitel içerik analizi yöntemiyle çözümlenmiştir. Çalışma kapsamında 5 Ekim 2023 ve 5 Nisan 2024 aralığında Teyit.org sitesinde sosyal medya ağlarında üretilen 98 dezenformasyon içeriği saptanmıştır. Savaş ve çatışmalarla ilgili oldukça az dezenformasyon içeriği görülürken savaşın vahşetini gösteren içerikler ve dünyanın çeşitli ülkelerinde gerçekleştirilen protestolar en fazla dezenformasyona konu olan kategoriler olmuştur. Buna ek olarak Türkiye’deki protestolar ve İsrail ürünlerine ilişkin boykot kampanyaları da yoğun bir şekilde dezenformasyon kaynağı olmuştur. Çalışmanın en önemli sonuçlarından bir diğeri de üretilen dezenformasyon içeriklerinin neredeyse tamamının belirli bir çıkar amacı güttüğünün açık bir şekilde belli olmasıdır.

Keywords

Abstract

With the development of the Internet and digital technologies, the field of communication has experienced significant changes. Social media networks have been at the forefront of this change. The speed-based nature of social media has made information and news security problematic. The deliberate sharing of information and news in a false and misleading way brings with it much bigger problems. Disinformation, which is the transfer of misleading information for a purpose, has become much easier and widespread with social media networks. Especially in times of crisis, there is intense disinformation-based propaganda to manipulate the public and take advantage of the situation. In this sense, this study examines the disinformation on social media about the Palestinian-Israeli War that started on October 7, 2023. The disinformation content analyzed on the Teyit.org news and content verification platform was analyzed by qualitative content analysis method. Within the scope of the study, 98 disinformation content produced on social media networks on Teyit.org between October 5, 2023 and April 5, 2024 were identified. While there was very little disinformation content on war and conflicts, content showing the brutality of war and protests in various countries around the world were the categories that were subject to the most disinformation. In addition, protests in Turkey and boycott campaigns against Israeli products have also been a source of intense disinformation. One of the most important results of the study is that almost all of the disinformation content produced is clearly motivated by a specific interest.

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics